Afdeling for Krisepsykologi

Afdeling for Krisepsykologi tilbyder kriseterapi til indlagte patienter i forbindelse med akutte sygdomsforløb. Afdelingen står til rådighed med katastrofeberedskab ved større ulykker eller katastrofer. Samtidigt behandler vi akutte krisereaktioner og PTSD (post traumatic stress disorder).

Vi skifter navn fra Krisepsykologisk Klinik til Afdeling for Krisepsykologi. Derfor kan du i en periode møde begge navne.