​​​​​​​

Klinikker og enheder i Neurocentret

​Neurocentret består af 7 klinikker, hvorunder der hører sengeafsnit, ambulatorier og forskningsenheder. ​​Neurocentret​ har klinikker både på Blegdamsvej, i Glostrup, Hvidovre og Hornbæk. Neurocentret huser også Regionsfunktion for hjemmerespiratorordninger i Region Hovedstaden (RHO).


Klinikker

Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering /Traumatisk Hjerneskade

Klinikken behandler og genoptræner patienter med svær hjerneskade pådraget på grund af slag, stød, fald, hjertestop eller infektion. Klinikken er en del af Rigshospitalet, men har udefunktion på Hvidovre Hospital.

Afdeling for Rygmarvsskader

Afdeling for Rygmarvsskader behandler og genoptræner patienter med rygmarvsskader. Afdelingen er Danmarks største behandlingssted for patienter med rygmarvsskader og udfører behandling, uddannelse og forskning på et internationalt niveau. Afdelingen ligger i Hornbæk og har ambulatorier både i Hornbæk og i Glostrup.

Afdeling for Krisepsykologi

Afdeling for Krisepsykologi tilbyder kriseterapi til indlagte patienter i forbindelse med akutte sygdomsforløb. Afdelingen står til rådighed med katastrofeberedskab ved større ulykker eller katastrofer. Samtidigt behandler vi akutte krisereaktioner og PTSD (post traumatic stress disorder). 

Neuroanæstesiologisk Klinik

Neuroanæstesiologisk Klinik har ansvaret for patienter, der skal bedøves eller intensiv behandles i forbindelse med sygdomme i nervesystemet eller psykiatriske lidelser. Neuroanæstesiologisk Klinik har aktiviteter både på Blegdamsvej og i Glostrup.

Neurofysiologisk Klinik

Neurofysiologisk Klinik foretager undersøgelser af patienter med en række sygdomme som epilepsi, sklerose, nervebetændelse, nerveskader og muskelsvind. Neurofysiologisk Klinik huser også Dansk Center for Søvnmedicin. Neurofysiologisk Klinik har aktiviteter både på Blegdamsvej og i Glostrup.

Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi

Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi foretager operationer i hjerne og nerver på et højt specialiseret niveau. Afdeling modtager primært patienter fra Region Hovedstaden, men afdelingen behandler patienter fra hele Danmark, Grønland og Færøerne.

Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme

Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme behandler medicinske sygdomme og skader i nervesystemet og blodpropper i hjernen og hjerneblødninger. Vi har særlig ekspertise inden for epilepsi, sklerose, hovedpine, hukommelsesproblemer og neuromuskulære lidelser. Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme har aktiviteter både på Blegdamsvej og i Glostrup.

Andre enheder

Regionsfunktion for hjemmerespiratorordninger i Region Hovedstaden (RHO)

Enheden varetager administration af hjælpeordninger til respiratorbrugere i eget hjem.