​​​​​​​

Klinikker og enheder i Neurocentret

​Neurocentret består af 7 klinikker, hvorunder der hører sengeafsnit, ambulatorier og forskningsenheder. ​​Neurocentret​ har klinikker både på Blegdamsvej, i Glostrup, Hvidovre og Hornbæk. Neurocentret huser også Regionsfunktion for hjemmerespiratorordninger i Region Hovedstaden (RHO).


Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering /Traumatisk Hjerneskade

Klinikken behandler og genoptræner patienter med svær hjerneskade pådraget på grund af slag, stød, fald, hjertestop eller infektion. Klinikken er en del af Rigshospitalet, men har udefunktion på Hvidovre Hospital.

Klinik for Rygmarvsskader

Klinik for Rygmarvsskader behandler og genoptræner patienter med rygmarvsskader. Klinikken er Danmarks største behandlingssted for patienter med rygmarvsskader og udfører behandling, uddannelse og forskning på et internationalt niveau. Klinikken ligger i Hornbæk og har ambulatorier både i Hornbæk og i Glostrup.

Krisespykologisk Klinik

Krisepsykologisk Klinik tilbyder kriseterapi til indlagte patienter i forbindelse med akutte sygdomsforløb. Enheden står til rådighed med katastrofeberedskab ved større ulykker eller katastrofer. Samtidigt behandler vi akutte krisereaktioner og PTSD (post traumatic stress disorder). 

Neuroanæstesiologisk Klinik

Neuroanæstesiologisk Klinik har ansvaret for patienter, der skal bedøves eller intensiv behandles i forbindelse med sygdomme i nervesystemet eller psykiatriske lidelser. Neuroanæstesiologisk Klinik har aktiviteter både på Blegdamsvej og i Glostrup.

Neurofysiologisk Klinik

Neurofysiologisk Klinik foretager undersøgelser af patienter med en række sygdomme som epilepsi, sklerose, nervebetændelse, nerveskader og muskelsvind. Neurofysiologisk Klinik huser også Dansk Center for Søvnmedicin. Neurofysiologisk Klinik har aktiviteter både på Blegdamsvej og i Glostrup.

Neurokirurgisk Klinik

Neurokirurgisk Klink foretager operationer i hjerne og nerver på et højt specialiseret niveau. Klinikken modtager primært patienter fra Region Hovedstaden, men klinikken behandler patienter fra hele Danmark, Grønland og Færøerne.

Neurologisk Klinik

Neurologisk Klinik behandler medicinske sygdomme og skader i nervesystemet og blodpropper i hjernen og hjerneblødninger. Vi har særlig ekspertise inden for epilepsi, sklerose, hovedpine, hukommelsesproblemer og neuromuskulære lidelser. Neurologisk Klinik har aktiviteter både på Blegdamsvej og i Glostrup.

 Andre enheder

Regionsfunktion for hjemmerespiratorordninger i Region Hovedstaden (RHO)

Enheden varetager administration af hjælpeordninger til respiratorbrugere i eget hjem.