Om Klinik for Rygmarvsskader

​Her kan du læse om Klinik for Rygmarvsskader, klinikkens samarbejdspartnere og målsætninger. 

Klinik for Rygmarvsskader er et behandlings-, uddannelses- og forskningscenter på internationalt niveau, hvor patienter med rygmarvsskader behandles, genoptrænes og følges livslangt. 

Klinikken er Danmarks største behandlingssted for denne særlige patientgruppe og ét af kun to steder i landet, der udfører behandling indenfor dette højt​specialiserede område.
Behandlingen efter en rygmarvsskade er individuel, kompleks og tager tid samt kræver en stor tværfaglig indsats og et godt samarbejde mellem fler​​​e forskellige faggrupper, specialer samt sektorer udenfor hospitalsvæsenet. Målet er, at hver enkelt patient opnår et meningsfyldt og selvstændigt liv.
 
En rygmarvsskade kan medføre en livsvarig for​andring. Klinik for Rygmarvsskader har derfor et tæt og godt samarbejde med Interesseorganisationen RYK, der arbejder for at forbedre levevilkårene og mulighederne for mennesker med rygmarvsskader. Det er for eksempel muligt for indlagte patienter at komme i kontakt med tidligere patienter og få råd og sparring via en aftale mellem RYK og Klinik for Rygmarvsskader kaldet REFLEX – En mentorordning. 


For fortsat at forbedre behandlingen af patienter med rygmarvsskader er klinikken på forkant med forskningen indenfor området og samarbejder med hospitaler og forskningsinstitutioner både i og udenfor Danmark. Klinikkens forskning spænder bredt over de problemer, rygmarvsskadede personer får. ​
 
Klinik for Rygmarvsskader er ansvarlig for patienter fra Østdanmark, men har en landsdækkende funktion og kan modtage patienter fra hele landet samt Færøerne og Grønland. Klinikken har en søsterklinik - Vestdansk Center for Rygmarvsskader i Viborg, som dækker Vestdanmark og som også har en landsdækkende funktion. ​​​​​​​

Klinikkens målsætning

Idégrundlag
Klinik for Rygmarvsskader er primært et behandlings-, uddannelses- og forskningscenter på internationalt niveau for rygmarvsskadede patienter. 

​Målsætning
  • I.   Behandling af patienter
  • II.  Personaleuddannelse
  • III. Forskning/udvikling 
​I. Behandling af patienter
Ud fra et holistisk (helheds) menneskesyn er det målet , at opnå så aktiv og værdifuld en tilværelse for den enkelte person som muligt. Ved et tæt samarbejde mellem patient og personale​ og i samarbejde med pårørende, kommune, relevante specialklinikker​ og andre instanser tilstræbes:

At patienten opnår de bedst mulige fysiske færdigheder og den største grad af selvhjulpenhed.
At støtte og stimulere patienten og pårørende i krisebearbejdningen af handicappet, så han/hun fremover vil kunne håndtere og leve med det.
At hjælpe og vejlede patienten med indretning af bolig, arbejdsplads, ansøgning om personlig hjælp, pleje, førtidspension eller planlægning af erhvervsmæssig rehabilitering/uddannelse, samt​​​​ oplyse om fritidsmuligheder som sport, Paraple​​gikerkredsen og patientforeninger.

​II. Personaleuddann​else
Det er nødvendigt at udvikle og vedligeholde personalets viden og ekspertise ved supervision, ajourføring og uddannelse for at sikre kvaliteten af pleje-, behandling- og patientservice.

​III. Forskning og udvikling
For at videreudvikle specialet er det nødvendigt, at personalet deltager i forsknings- og udviklingsprojekter med henblik på at forbedre plejen og behandlingsmetoderne. ​​​
Redaktør