Sygeplejerskeuddannelsen i Neurocentret

Neurocentret tilbyder undervisning af sygeplejestuderende indenfor det medicinske og kirurgiske felt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Neurocentret er klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende på 1., 2., 5. og 6. semester. Vi tilbyder et professionelt uddannelsessted, hvor vi lægger stor vægt på, at du som studerende lærer at træffe kliniske beslutninger ud fra patientens perspektiv og med inddragelse af forskning- og udviklingsbaseret viden.

Neurocentret er højt specialiseret indenfor sygepleje og behandling af patienter med alle former for sygdomme i nerver, hjerne og rygmarv.  
I Neurocentret kan du komme i klinik i medicinske eller kirurgiske klinikker:

At være studerende i Neurocentret

Som sygeplejestuderende i Neurocentret vil du møde patienter, som har behov for kompleks sygepleje til alle basale behov, fx at bruge hjælpemidler til det fysiske funktionsniveau og  at kunne gøre sig forståelig. For patienterne kan sygdom i nerver, hjerne eller rygmarv bl.a. medføre nedsat funktionsniveau fx på grund af lammelser, nedsat evne til at udtrykke sig verbalt på grund af påvirkning af talecentret, påvirkning af kognitive funktioner eller andre påvirkninger på grund af sygdom, som kan ændre patientens og de pårørendes dagligdag. Derfor er det vigtigt, at du har lyst til at sætte dig ind i, hvordan det er at være patient, som i en kortere eller længere periode skal leve med en sygdom i nerver, hjerne eller rygmarv, og ikke mindst, hvilken betydning det kan have for de pårørende.

For at du får mest ud af din kliniske undervisningsperiode i Neurocentret, har vi en forventning om, at du selv er aktiv i forhold til din uddannelse og læring. Du kan fx selv være med til at planlægge den kliniske undervisning ud fra semestrets fokusområder, obligatoriske studieaktiviteter og de kompetencer, du har med fra tidligere i uddannelsen.

Klinisk undervisning i Neurocentret

I den kliniske undervisning er der ansat kliniske vejledere og undervisere, som sammen med dig planlægger og tilrettelægger dit kliniske undervisningsforløb og vejleder dig i forhold til sygeplejen. I alle semestre er der planlagt fælles introduktion til centret og fælles undervisning fx færdighedstræning på 1. og 2. semester. 

Det er Neurocentrets uddannelsesteam, der har det overordnede ansvar for, at du som studerende har mulighed for at studere sygepleje indenfor semestrets fokusområder og at gennemføre den eller de obligatoriske studieaktiviteter, der er krav om på semestret. Uddannelsesteamet består af  kliniske undervisere og en undervisningsansvarlig sygeplejerske.  

Uddannelsesteamet har ansvar for at planlægge og udvikle klinisk undervisning i centret med baggrund i Sygeplejestrategi for Neurocentret.
Neurocentrets uddannelsesteam samarbejder   på tværs af Rigshospitalet om fælles undervisning og projekter. ​


Redaktør