​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sygeplejerskeuddannelsen i Neurocentret

Neurocentret tilbyder undervisning af sygeplejestuderende indenfor det medicinske og kirurgiske felt.

Neurocentret er klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende på 1., 2., 4., 5. og 6. semester. Vi tilbyder et professionelt uddannelsessted, hvor vi lægger stor vægt på, at du som studerende lærer at træffe kliniske beslutninger med udgangspunkt i patientens perspektiv og med inddragelse af forskning- og udviklingsbaseret viden.


Neurocentret er højt specialiseret indenfor sygepleje og behandling af patienter med alle former for sygdomme i nerver, hjerne og rygmarv.  

I Neurocentret kan du komme i klinik i medicinske eller kirurgiske afdelinger:

At være studerende i Neurocentret

Som sygeplejestuderende i Neurocentret vil du møde patienter, som har behov for kompleks sygepleje i relation til alle basale behov, som fx det fysiske funktionsniveau med anvendelse af hjælpemidler og det at gøre sig forståelig og at kunne kommunikere. For patienterne kan sygdom i nerver, hjerne eller rygmarv bl.a. medføre nedsat funktionsniveau fx på grund af lammelser, nedsat evne til at udtrykke sig verbalt på grund af påvirkning af talecentret, påvirkning af kognitive funktioner eller andre påvirkninger på grund af sygdom, som kan ændre patienten og de pårørendes dagligdag. Derfor er det vigtigt, at du har lyst til at sætte dig ind i, hvordan det er at være patient, som i en kortere eller længere periode i livet skal leve med en sygdom i nerver, hjerne eller rygmarv, og ikke mindst hvilken betydning det kan have for pårørende.

For at du får mest ud af din kliniske undervisningsperiode i Neurocentret, har vi en forventning om, at du selv er aktiv i forhold til din uddannelse og læring. Du kan fx selv være med til at planlægge den kliniske undervisning ud fra semestrets mål for læringsudbytte, forudsætningskrav og studieaktivitetskrav samt de kompetencer du har med fra tidligere i uddannelsen.

Klinisk undervisning i Neurocentret

I den kliniske undervisning er der ansat kliniske vejledere og undervisere, som sammen med dig planlægger og tilrettelægger dit kliniske undervisningsforløb og vejleder dig i forhold til sygeplejen. I alle semestre er der planlagt fælles introduktion til centret og i nogle af semestrene kan der være planlagt fælles undervisning. 

Det er Neurocentrets Uddannelses Team, der har ansvar for, at du har mulighed for at studere sygepleje indenfor semestrets mål for læringsudbytte og at du kan opfylde semestrets forudsætningskrav og studieaktivitetskrav.  Uddannelsesteamet består en klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske og 8 kliniske undervisere. 

Uddannelsesteamet har ansvar for at planlægge og udvikle klinisk undervisning i Neurocentret. 

Neurocentrets uddannelsesteam samarbejder desuden på tværs af Rigshospitalet om fælles undervisning og projekter. 
Redaktør