Bedøvelse

​Inden du skal bedøves taler vi med dig om, hvad der skal ske både under og efter bedøvelsen. 

Inden en bedøvelse bliver du altid orienteret mundtligt og skriftligt om:

  • Hvordan du skal forholde dig inden bedøvelsen
  • Hvordan bedøvelsen kommer til at foregå
  • Opvågningen efter bedøvelsen
Du kan også stille spørgsmål til en anæstesilæge - vi forsøger i videst muligt omfang forsøge at tilgodese dine egne ønsker.​

Børn

Du får den samme information og de samme muligheder, når dit barn skal bedøves. Vi taler med både dig og barnet inden bedøvelsen.

Typer af bedøvelse

Der er flere former for bedøvelse. Der er flere ting, som operationstype og din almene tilstand, der afgør hvilken type bedøvelse lægen vælger. 

Fuld bedøvelse

Består af sove-, smertestillende - og i visse tilfælde også muskelafslappende medicin. Dette påvirker vejrtrækningen, der overvåges og sikres nøje af anæstesipersonalet. 

Ofte tilslutter anæstesipersonalet en respirator under bedøvelsen, og derfor får næsten alle, der skal opereres, et tyndt plastikrør, en tube, i svælg eller luftrør og måske også en tynd plastikslange i maven. Når du vågner, er rør og slanger oftest fjernet igen.

Sedation (kraftig beroligende)

Denne form for bedøvelse består af den samme sovemedicin, som bruges til fuld bedøvelse, men i betydelig mindre mængde, hvilket sikrer, at du ikke mærker ubehag, men hurtigt kan vækkes. Det kan påvirke din vejrtrækning lidt, der overvåges og sikres nøje af anæstesipersonalet.

Bivirkninger og komplikationer ved fuld bedøvelse 

Med moderne bedøvelsesmidler og overvågningsudstyr er det meget sikkert at blive bedøvet. Under hele bedøvelsen er der uddannet anæstesipersonale tilstede.

Der kan dog opstå mindre bivirkninger, men de forsvinder hurtigt af sig selv eller kan behandles. De hyppigste bivirkninger er kvalme, opkastning, hovedpine, svimmelhed eller kulderystelser. Du kan også være lidt øm i halsen, som om du har en lettere halsbetændelse.

Specielt ældre patienter kan opleve hukommelsessvækkelse efter en bedøvelse. Hukommelsen vil næsten altid blive bedre efter nogle dage/uger. 
I sjældne tilfælde kan der opstå tandskade. 

Fejler man andet, end det man skal opereres for, f.eks. hjertesygdom, er der en lidt højere risiko for, at der kan opstå komplikationer i forbindelse med operationen. I så fald vil anæstesilægen fortælle dig mere om risikoen i forbindelse med din operation.


Redaktør