Flytning og udskrivelse

Du eller din pårørende kan opleve at blive flyttet eller udskrevet til en anden afdeling.

​​

Intensivafdelingerne samarbejder og hjælper hinanden i tilfælde af pladsmangel, så at Rigshospitalet bedst muligt kan varetage højt specialiseret behandlinger for flest mulige patienter. 

Det betyder, at du eller din pårørende kan opleve at blive indlagt på – eller blive flyttet til – en anden intensivafdeling end den, som normalt skulle behandle din sygdom.

Når du eller din pårørende er stabil nok til at klare sig uden intensivbehandling, bliver du/din pårørende flyttet til et såkaldt semi-intensivafsnit eller til et ikke-intensivt sengeafsnit, hvor behandlingen fortsættes.

”Stabil” vil sige, at det ikke længere er nødvendigt at overvåge dig/din pårørende konstant, eller at der ikke længere er overhængende fare for, at sygdommen forværres. ​

Redaktør