Døgnrytmen på afdelingen

Som pårørende kan det være rart at kende til afdelingens døgnrytme, så du eksempelvis ved hvornår der er stuegang.

​​

At kende til afdelingens døgnrytme kan forhåbentlig hjælpe dig som pårørende til bedre, at kunne navigere i det kaos, I sandsynligvis oplever, når en af jeres nære bliver indlagt hos os.

Vi arbejder typisk i treholdsskift:

  • dagvagt i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 15.10
  • aftenvagt i tidsrummet fra kl. 15.00 til 23.10
  • nattevagt i tidsrummet fra kl. 23.00 til 7.10

Dagvagten er ofte den mest hektiske, da de fleste af vores procedurer foregår her.

En typisk dag på Hjerne- og Nervesygdomme, Intensiv Behandling 6021

Kl. 7.00
Alle sygeplejerskerne, der har dagvagt møder ind. De starter dagen med en fælles rapport i vores konferencerum. Derfor kan der i det korte tidsrum være lidt personale på stuerne og på gangene. 
Der er også rapport og vagtoverlevering fra nattevagten til dagvagten ude på de enkelte stuer, hos os kaldet grupper.

Kl.7.00-8.00
Sygeplejerskerne danne sig et overblik over den enkelte patient

Kl. 8.00-10.00 
Der er meget aktivitet på stuen og omkring den enkelte patient.
Her bliver der udført patientpleje/morgenhygiejne. Da vi i dette tidsrum er meget inde hos patienten, vil I som pårørende muligvis opleve, at vi er lidt svære at træffe på telefonen.

Kl. 10.00 og fremefter
Stuegang og tilsyn fra forskellige læger og planlagte undersøgelser gennemføres.

Aften- og nattetimerne
Der vil oftest være mere roligt. I aftentimerne er der ofte en del besøgende, da det typisk er her folk har fri. I nattetimerne bestræber vi os på at skabe mest muligt ro på stuen, for at bibeholde så normal en døgnrytme som muligt.

Da afdelingen er en akutafdeling, som modtager patienter alle døgnets 24 timer, kan der forekomme forskydninger i forhold til den skitserede døgnrytme.

Redaktør