Portræt af professor Christian Krarup

​Christian Krarup er overlæge ved Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser på Rigshospitalet og er professor i klinisk neurofysiologi ved Københavns Universitet. Læs her om hans forskning.​​ 

​Hvad forsker du i?

Jeg er særligt interesseret i neuromuskulære sygdomme, såsom nervebetændelse og muskelsygdomme og forsker i mekanismer, som bidrager til gendannelse af struktur og funktion efter nervesygdomme. 

Det har været en væsentlig inspirationskilde at kunne arbejde med metoder, som kan benyttes både hos mennesker og i dyremodeller med lignende sygdomme. Denne form for translationel forskning giver håb om bedre indsigt i sygdomsmekanismerne og dermed større mulighed for behandling af patienter med svære neurologiske sygdomme.

Hvilke resultater har du opnået?

Vi har udviklet vigtige metoder, som forbedrer vore muligheder for undersøgelser af nerver og muskler. Disse metoder er benyttet til at følge gendannelse af nervefunktion efter nervesygdomme og -læsioner. 

Samtidig har disse metoder givet helt ny viden om forstyrrelser i funktion og struktur af ion-kanaler ved arvelige nervesygdomme (Charcot-Marie-Tooth), ved nerveregeneration og ved normal aldring. Forstyrrede ion-kanaler hæmmer nervefunktionen og kan føre til henfald og degeneration af nervetråde.

Hvad håber du at forske dig frem til de kommende år?

Det fund, at normal aldring er ledsaget af ændringer i ion-kanalernes og dermed nervens funktion, kan måske forklare, at ældre personer er særligt udsatte for at udvikle nervebetændelse med smerter og lammelser til følge. 

Denne mulighed skal undersøges nærmere, idet mere præcis indsigt i forholdet mellem normal aldring og risikofaktorer kan føre til mere målrettet behandling af flere sygdomme. 

I denne udforskning af sygdomsmekanismer vil vi fortsat inddrage genmodificerede mus samt patienter med nervebetændelse og raske aldrende personer.​

Hvilken betydning har det for hvilken type patienter?

Mange af de neurologiske sygdomme, som rammer det neuromuskulære system, kan på nuværende tidspunkt ikke behandles effektivt. 

Ved at samarbejde vores forskning vedrørende forstyrrede ion-kanaler i disse nervesygdomme med udviklingen af medicin, som specifikt kan påvirke disse ion-kanaler, er håbet, at disse kanaler kan blive vigtige behandlingsmæssige mål.
Redaktør