For fagfolk

Find visitationsretningslinjer og henvisningsskabeloner for Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser, Rigshospitalet

Visitationsretningslinjer

Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser, Rigshospitalet, varetager neurofysiologien i hele Region Hovedstaden.

Patienter mistænkt for dystoni modtages ikke til diagnostisk udredning, men kan henvises til neurologisk afdeling, Bispebjerg eller Rigshospitalet, Glostrup afhængig af problemstilling og bopæl. 

Patienter til udredning og behandling for søvnsygdom henvises til Dansk Center for Søvnsygdomme, Rigshospitalet - Glostrup

Undersøgelser

  • Elektroencefalografi (EEG)
  • Evokerede potentialer (SEP, VEP; MEP inkl TST samt BAEP), 
  • Small fibre undersøgelse og undersøgelser af det autonome nervesystem,
  • Nerveledningsundersøgelser (fx carpaltunnelsyndrom, ulnaris-affektion og polyneuropati)
  • EMG undersøgelser

Hvem kan henvise?

Indlagte og ambulante patienter kan henvises til undersøgelse fra andre hospitalsafdelinger, psykiatriske afdelinger, praktiserende læger eller speciallæger inden for neurologi, neurokirurgi, ortopædkirurgi, reumatologi og pædiatri. 

Henvisning til neurofysiologiske undersøgelser

Alle henvisninger til neurofysiologiske undersøgelser skal opfylde følgende krav:

  1. Henvisningen sendes elektronisk
  2. Oplægget er oprettet ved hjælp af henvisningsblanket (link)
  3. Eventuelle tidligere undersøgelser og beskrivelser heraf overføres/sendes

Følgende retningslinjer for henvisninger skal følges ved henvisning til Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser:

Gå til retningslinjer for henvisning til Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser (opdateret link på vej)

Visitation af henvisning 

Akutte henvisninger ledsaget af telefonopringning fra henvisende læge visiteres umiddelbart. Øvrige henvisninger visiteres løbende.
Følgende tages i betragtning ved visitationen: 

  • Afdelingen består af flere matrikler. Under visitationen vælges udførende afsnit afhængig af hvilken undersøgelse, der ønskes udført, hensyntagen til kortest mulig ventetid samt hensyntagen til patientens bopæl. 
Henvisninger fra hospitaler og fra psykiatrien sendes via SP. Henvisninger fra primærsektor sendes via CVI, og det anbefales at anvende afdelingens henvisningsblanket (link). Patienter fra andre regioner, Færøerne og Grønland henvises via Rigshospitalets generelle retningslinjer. 

Særligt for henvisning til søvnundersøgelse

Specielt for henvisning til søvnundersøgelse se venligst også retningslinjerne på sundhed.dk (PKO for søvnsygdomme):Redaktør