Søvnbesvær, behandling

​Det er kun få tilfælde af søvnbesvær, der skal behandles. 

Hvordan behandles søvnbesvær?

Det er kun en mindre del af tilfældene med søvnbesvær, der skal behandles. Årsagen til søvnbesvær bør findes, og eventuel tilgrundliggende årsag bør behandles, uanset om det skyldes psykiatriske årsager, smerter, natlig vandladning eller andre sygdomme.

Smerter kan eventuelt behandles med smertestillende medicin ved sengetid.

Eventuel hjerte- eller lungesygdomme som kronisk bronkitis med natlig hoste, sen indtagelse af fx prednisolon eller vanddrivende medicin kan afhjælpes ved ændring af medicinindtagelse.

Det er oftest værdifuldt at gennemgå søvnrutiner (søvnvaner, motion, alkohol, rygning, kost, stress). Alkohol har en meget negativ indflydelse på søvnen, motion er generelt gavnlig men uheldig lige før søvn, større måltider og fede og saltholdige ting bør undgås før sengetid etc.

I visse tilfælde kan man anvende sovemidler. Det drejer sig blandt andet om:

 • Specielle forhold med forbigående søvnbesvær, f.eks. ved sociale eller følelsesmæssigt belastende begivenheder, ved erhvervsmæssige forhold hvor søvnen kortvarigt stabiliseres, ved hospitalsindlæggelse, svær sygdom m.v.
 • Visse tilfælde af skiftehold og tidszoneskift (jet lag - går normalt over spontant).
 • Visse tilfælde for at bryde et kronisk søvnbesvær.
 • Ved psykiske sygdomme i den akutte fase.

Der er forskel på sovemidler. Generelt kan sovemidler medføre tilvænning, hvilket vil sige at de mister deres effekt. da de fleste sovemidler kan give både bivirkninger og virke uheldigt sammen med andre typer medicin, frarådes kronisk anvendelse derfor.

For at undgå tilvænning til sovemidler anbefales almindeligvis:

 • ​​Anvend lavest mulige dosis.
 • Anvend kortest mulige behandlingsvarighed.
 • Anvend lægemidler med kort eller middelkort udskillelses tid fx zolpidem eller zopiclon.

Der findes en nyere type medicin, der indeholder stoffet melatonin, som visse personer kan have glæde af i forbindelse med dårlig nattesøvn, og som adskiller sig mht. anvendelse og bivirkninger.

 • Tal med din læge, hvis du bruger ​eller overvejer at bruge sovemedicin!

Hvad kan du selv gøre?

Der er en række råd, som kan lette livet for personer med søvnbesvær:

 • De fleste tilfælde af forbigående søvnbesvær går over af sig selv, og det er sjældent nødvendigt at behandle med fx medicin i form af sovemidler.
 • Vælg sund og regelmæssig levevis.
 • Gå i se​ng og stå op på regelmæssige tider.
 • Undgå større måltider, te, kaffe, rygning og alkohol før sengetid
 • Dyrk regelmæssig motion. Dyrk dog ikke sport lige før sengetid.
 • Sørg for et roligt sengemiljø, ikke for varmt eller for koldt.
 • ​Undgå vedvarende brug af sovemedicin, medmindre du har diskuteret dette med din læge.​

Om søvnbesvær 

Læs mere om søvnbesvær (link, åbner i ny fane)


Redaktør