Forskning i Neurobiologisk Forskningsenhed

Forskningen i neurobiologi omfatter såvel kliniske som eksperimentell​e studier.

​Forskningsområder

Sammenhæng mellem genetik, hjernens struktur og funktion samt personlighed og adfærd med særligt fokus hjernens signalstoffer.

Metoder

SPECT-scanning (single photon emissions computer tomografi)
PET-scanning (positron emissions tomografi)
MR-scanning (magnetisk resonnans)
Eksperimentel neurobiologisk forskning

Nogle af vores forskningsaktiviteter

Billeddannende undersøgelser har været et stærkt forskningsfelt i Neurocentret i mere end 30 år. Forskningen omhandler især molekylær billeddannelse af hjernen med særligt henblik på det serotonerge transmittersystem. 

I samarbejde med forskere ved PET & Cyklotronenheden på Rigshospitalet gennemføres forskningsprojekter med PET (positron emissions tomografi). Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme har sin egen SPECT (single photon emission computer tomografi) skanner, som anvendes både til klinisk neurologiske undersøgelser samt til forskning. Sideløbende gennemføres eksperimentelle undersøgelser af hjernevæv og cellekulturer. Det har drejet sig om undersøgelser af forskellige af hjernens receptorsystemer, undertyper heraf og forandringer ved neuropsykiatriske sygdomme, særligt depression og Alzheimers sygdom.

Mere "traditionelle" afbildninger af strukturelle og fysiologiske forhold i hjernen har gennem en årrække været og er fortsat et vigtigt forskningsområde, både hvad angår neurologiske og psykiatriske sygdomme. Det drejer sig om karakterisering af genetisk betingede forandringer i hjernen samt at vurdere disses betydning for sygdomsudviklingen, bl.a. i tvillingeundersøgelser.

Redaktør