Hjernekræft, klinik 48

Hjernekræft, klinik 48 tilbyder ambulant opfølgning og mulighed for åben kontakt til Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 38 til patienter efter indlæggelse med hjernekræft.

​Efter din indlæggelse og operation for hjernekræft tilbyder Hjernekræft, klinik 48 jævnlige samtaler i klinikken med en speciallæge og  en forløbssygeplejerske/​social- og sundhedsassistent med særlig kendskab til din sygdom. 

Du bliver indkaldt til det første besøg cirka 1½ måned efter udskrivelsen. Hvis det er muligt, anbefaler vi at der deltager en pårørende ved de ambulante besøg.

Vi kan afhjælpe og give vejledning i relation til de problemer, der vil kunne indtræde i forbindelse med din sygdom. Herunder:

  • Spørgsmål omkring medicin
  • Formidle kontakt til hjemmeplejen i din kommune
  • Belastende symptomer der hæmmer livskvaliteten i relation til en kræftsygdom i hjernen
  • Afdække genoptræningsbehov både fysisk og kognitiv/sproglig ved vurdering af fysio- og ergoterapeut samt talepædagog
  • Udarbejdelse af genoptræningsplan som sendes til hjemkommunen​

Kontakter til klinikken

Forløbssygeplejerske/social- og sundhedsassistent ​i klinikken​ kan kontaktes på hverdage fra kl. 8.00-15.​00 på telefon 38 63 44 51 eller 38 63 36 38.​

Find vej

Hjernekræft, klinik 48 ligger på afsnit 38 på 8. sal i hovedbygningen. Benyt indgang 1 eller 3 og gå til 'blå opgang'. Herfra er det muligt at tage en elevator eller trappe til 8. sal. 

Vi vil bede dig om at henvende dig til sekretæren i Hjernekræft, klinik 48 for at melde din ankomst. 

Redaktør