Undersøgelser

​Her kan du læse om forundersøgelse og eventuelle yderligere undersøgelser, som vi tilbyder i Hukommelsesklinikken, 8015/8025.

Undersøgelser ved dit første besøg 

Ved dit første besøg taler du med en læge og en sygeplejerske. De første undersøgelser i klinikken varer typisk mellem 2 og 3 timer.

Der foretages en generel helbredsundersøgelse samt en neurologisk undersøgelse og test af hukommelsen. Desuden tages der som regel blodprøver og et elektrokardiogram (en undersøgelse af hjertet).

Du bliver spurgt om dine symptomer, og hvordan de påvirker hverdagen. Det er vigtigt at vide, hvornår symptomerne er begyndt, og hvordan de eventuelt har udviklet sig. Du vil også blive spurgt til tidligere sygdomme, som eventuelt kan være af betydning og om lignende sygdomstilfælde i familien.

Ud fra disse oplysninger vurderer lægen, hvilke andre undersøgelser, der er relevante at foretage i netop dit tilfælde. I enkelte tilfælde kan disse foregå samme dag, men som oftest foregår de i løbet af de kommende uger. Ved det første besøg får du udleveret en plan for, hvilke undersøgelser du skal have foretaget. 

Læs mere om dit første besøg i Hukommelsesklinikken, 8015/8025 under "Praktiske oplysninger".


Yderligere undersøgelser 

Vi vil altid bede om, at der bliver udført en CT eller MR skanning af hjernen. Hos nogle patienter kan det blive nødvendigt med en eller flere andre undersøgelser (i de fleste tilfælde 2-3).

Det kan f.eks. være: 

  • Neuropsykologisk undersøgelse
  • MR skanning af hjernen
  • PET skanning af hjernen
  • Lumbalpunktur
  • Genetisk rådgivning og test

Bliver du henvist til én eller flere af disse undersøgelser, vil de almindeligvis foregå en anden dag. Du vil modtage informationsmateriale om de undersøgelser, du indkaldes til.

 
 

Redaktør