Praktiske oplysninger

​Læs mere om forberedelse i forbindelse med dit besøg i Hukommelsesklinikken, 8015/8025. Her finder du svar på oftest stillede spørgsmål om fx, hvad du skal medbringe, information til egen læge, kontaktpersoner. 

Ledsager ved første besøg
I forbindelse med dit første besøg i Hukommelsesklinikken, 8015/8025 anbefaler vi, at du tager en pårørende eller en anden person med, som kender dig godt, hvis du har svært ved at huske.
Når du møder i Hukommelsesklinikken, 8015/8025
Når du ankommer i klinikken, bedes du henvende dig ved receptionen, så personalet kan registrere, at du er kommet.

På baggrund af samtale, tests og resultat af lægeundersøgelsen vil der blive taget stilling til det videre undersøgelsesprogram, og vi aftaler plan for det videre forløb.
Hvordan melder jeg afbud?
Er du forhindret i at møde til den aftalte tid, beder vi dig om at kontakte personalet og meddele dette hurtigst muligt, så du kan få en ny mødedato. Vi gør opmærksom på, at det kan forlænge ventetiden.

Kontaktoplysninger til Hukommelsesklinikken, 8015/8025 finder du her
Hvad skal jeg medbringe i klinikken?
Ved første besøg skal du medbringe det udfyldte oplysningsskema, som du modtog sammen med din indkaldelse. Oplysningsskemaet danner grundlag for den videre samtale og undersøgelse ved læge og sygeplejerske.

Medbring altid en liste over din medicin og dosis. Det gælder både receptpligtig medicin, håndkøbsmedicin og "naturmedicin". Oplys venligst hvis det eventuelt er hjemmeplejen eller apoteket, der administrerer din medicin.

Medbring også eventuelt briller, høreapparat eller andre hjælpemidler, som er nødvendige, for at du kan læse og deltage i en almindelig samtale. Læs mere om forundersøgelsen.

Hvem bliver informeret om undersøgelsen?
Ved dit første besøg i klinikken vil vi altid sammen udfylde en samtykkeerklæring, så vi ved, om vi må indhente og videregive oplysninger.

Din egen læge vil altid få tilsendt en elektronisk kopi af journalen efter hvert besøg i klinikken og bliver løbende orienteret om forløbet, med mindre du frabeder dig dette.

Hvis der er behov for at vi eksempelvis sender kopi af indkaldelser til familie eller en god bekendt, så aftaler vi dette.

Vi kan også aftale at kontakte kommunens visitator og demenskonsulent, hvis der er behov for det.
Kontaktpersoner
Du vil ved første besøg få udleveret navne på kontaktlæge (patientansvarlig læge), kontaktsygeplejerske og telefonnumre til klinikken. Kontaktoplysninger til Hukommelsesklinikken, 8015/8025 finder du her
Hvor lang ventetid er der på demensudredning?
De aktuelle ventetider for landets demensudredningsenheder finder du på mitsygehusvalg.dk. Søg på kategorien ”Demensudredning” for at se klinikkernes ventetider i alle regioner.
Det fremgår af dit indkaldelsesbrev om der er ventetid og hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker undersøgelse på en anden klinik.
Slægtsskema
I forbindelse med udredning af formodet arvelig sygdom i familien, er der brug for oplysninger om familiemedlemmer. Hvis du er henvist til Hukommelsesklinikken, 8015/8025 mhp. samtale eller undersøgelse om mulig arvelig sygdom, får du tilsendt et slægtsskema sammen med indkaldelsen. Personfølsomme oplysninger om slægtninge bliver ikke skrevet ind i den henvistes journal.

Slægtsskemaet kan også findes og udfyldes online her.

Hvis du udfylder det online, bedes du printe det ud og medbringe det ved første konsultation i klinikken.

Redaktør