Hovedpineforskning

​​Forskning i sygdomsmekanismerne bag og udvikling af ny behandling af klyngehovedpine, Idiopatisk Intrakraniel Hypertension, spændingshovedpine og medicinoverforbrugshovedpine.
​Der er tale om klinisk forskning, især i relation til patienterne fra Dansk Hovedpinecenter. 
 
Forskningsenheden har deltaget i et internationalt frontlinjeprojekt med neuromodulation, det vil sige indoperation af elektroder i kæberegionen, hvorfra patienterne med en fjernbetjening kan afbryde og forebygge meget svære klyngehovedpineanfald. Endvidere har vi deltaget i et stort EU-projekt vedrørende medicinoverforbrugshovedpine sammen med fire andre europæiske lande og Sydamerika. ​

Resultater 

Forskningen betyder, at man ved IIH har påvist en ny, atraumatisk metode til at registrere en påvirkning af synsnerven på og dermed medvirke til forhindring af svære synstab. Derudover er der identificeret interessante biokemiske forandringer i blodet i den akutte fase af sygdommen, som normaliseres efter behandling, en såkaldt biomarkør for sygdomsaktivitet.
 
Desuden har det vist sig, at man ved neurostimulation af kroniske klyngehovedpiner kan forebygge og behandle svære smerteanfald. På verdensplan er der opereret i alt 32 patienter, heraf er 9 patienter fra Rigshospitalet - Glostrup. 
 
Endnu et resultat af forskningen er ny viden om, at et elektronisk system med direkte patientadgang er et effektivt redskab til behandling af medicinoverforbrugshovedpine og at man kan opnå en reduktion af hovedpine til 1/3 samt at livskvalitet og erhvervsevne øges markant. ​

Forskningmål 

En forbedret global organisering, accept og behandling af hovedpinepatienter. 

Netværk og samarbejde

Knyttet til Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet - Glostrup 

Samarbejde med: 
  • EU-projekt 7.rammeprogram 
  • ATI- Headache study group 
  • Euro-Head project ​​
  • Lifting the Global Burden (WHO) 
 
Redaktør