Enhed for Klinisk Apopleksiforskning

​Gruppen udfører klinisk forskning i apopleksi; blodpropper eller blødninger i hjernen.

Vi deltager i internationale studier af ny medicin til både akut og forebyggende behandling af apopleksi samt testning af nye hjælpemidler. Endvidere udfører vi undersøgelser af mekanismer ved apopleksi. ​

Apopleksienheden behandler hvert år ca. 900 apopleksi patienter, heraf trombolysebehandles ca. 180. Enheden yder dokumenteret god kvalitet i udredning og behandling (NIP) hvilket optimerer mulighederne for at udføre god klinisk forskning. 

Resultater

Enheden har deltaget​​​​ i kliniske studier, der blandt andet viste: 

 
 • At apopleksipatienter skal have forebyggende behandling med statin (SPARCL). 
 • At patienter med blodprop i hjernen ikke har god effekt, men har større blødningsrisiko end patienter med blodprop i hjertet, ved behandling med acetylsalicylsyre kombineret med clopidogrel (MATCH). 
 • At der ikke var forskel i effekten af de to forebyggende blodfortyndende behandlinger med clopidogrel eller asasantin. 
 • At tidsvinduet ved trombolysebehandling kunne udvides fra 3 til 41/2 time (ECASS III).
 • At den indopererede stimulations-elektrode ”Actigate” gav patienter med ”dropfod” bedre gangfunktion og bedre livskvalitet. 

Forskningsmål

Vi ønsker: 

 
 • At levere god forskningskvalitet, så vi også fremover inviteres til at deltage i de vigtige internationale studier. 
 • At designe og udføre studier til at afdække mekanismer ved alle faser indenfor apopleksi.
 • At samarbejde med relevante partnere, således at vi optimalt udnytter den basale viden fra laboratorier og resultaterne fra den kliniske forskning med henblik på udvikling af nye behandlinger. 

Netværk og samarbejde

Vi er knyttet til Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet - Glostrup. 

 
Samarbejdspartnere: ​​
 • Klinisk fysiologisk afdeling, Rigshospitalet - Glostrup
 • Radiologisk afdeling, Rigshospitalet - Glostrup
 • Dansk Center for Søvnmedicin, Rigshospitalet - Glostrup  
 • Øjenafdelingen, Rigshospitalet - Glostrup  
 • Intensiv afdelingen, Rigshospitalet - Glostrup  
 • Enhed for funktionel billeddiagnostik, Rigshospitalet - Glostrup
 • Medicinsk afdeling, Kardiologisk afsnit, Rigshospitalet - Glostrup
 • Fysio-og ergoterapi afdelingen, Rigshospitalet - Glostrup  
 • Apoplesiafsnittet, Neurologisk afd. Århus Universitetshospital 
 • Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital (EU-projekt) 
 • Forskerparken, Rigshospitalet - ​Glostrup  
 • BRIC, Københavns Universitet

 

 
Redaktør