​​​​​​​

Undersøgelser

For at fastlægge, hvilken form for epilepsi du har, bruger lægen som regel både en beskrivelse af dine anfald, EEG-undersøgelse og MR-skanning. 

Diagnosen epilepsi stilles overvejende ud fra beskrivelsen af dine anfalds karakter. Det er derfor af afgørende betydning  at få en så korrekt beskrivelse af anfaldene som muligt. 

Da du ofte ikke selv kan mærke dine anfald, er det en stor hjælp at få en præcis beskrivelse af anfaldene fra dem, der har set anfaldene. Det kan f.eks. foregå ved, at dine pårørende optager anfaldene på en video ved hjælp af deres mobiltelefon. 

Der findes forskellige anfaldsfænomener, som kan forveksles med epilepsi, og derfor vil der i nogle tilfælde være behov for supplerende specialundersøgelser (f.eks. hjerteundersøgelse)

Lægen sammenholder beskrivelsen af anfaldene med resultaterne af EEG-undersøgelser og MR-skanning (se nedenfor), når diagnosen skal stilles. 

​EEG anvendes overvejende til at afklare, hvilken type anfald der er tale om, mens MR-skanning bruges til at afklare, hvad årsagen til epilepsien er. ​​

Epilepsiklinikken har udarbejdet patientinformationsmateriale, hvor du kan få flere oplysninger om EEG, MR, SPECT og CT, som er de undersøgelser, der tages i forbindelse med udredning og behandling af epilepsi.​ 


Redaktør