​​​​​

Særligt ved graviditet

Som epilepsipatient er det vigtigt, at du taler med din læge, hvis du planlægger at blive gravid. 

Hvis du tager P-piller kan det i nogle tilfælde påvirke effekten af epilepsimedicin (f.eks. lamotrigin). Hvis du ønsker at blive gravid  skal doseringen af din epilepsimedicin måske justeres. Det skal du drøfte med lægen i Epilepsiklinikken i god tid, før du ønsker at ophøre med P-pillerne.​

Epilepsimedicins påvirkning af fostret

Epilepsimedicin kan have en fosterskadende virkning. Risikoen er størst ved høje doser af epilepsimedicin, og når du får flere typer medicin samtidigt. Du bør undgår de medicintyper, som indeholder valproat (Deprakine, Delepsine, Orfiril, Depakine m.fl.) , når du skal være gravid, da risikoen for fo​​​sterskadende virkning er stor. Uanset hvilken behandling du får, skal det derfor altid nøje drøftes med lægen i Epilepsiklinikken, når du har ønske og planer om at blive gravid. ​

Folinsyre

Folinsyre kan muligvis nedsætte risikoen for fosterskadende virkning af epilepsimedicin. Alle kvinder bør derfor få tilskud af folinsyre under graviditet. Den anbefalede dosis af folinsyre afhænger af, hvilken epilepsimedicin du får. Det skal derfor også drøftes i god tid med den behandlende læge i Epilepsiklinikken.​

Justering af medicindosis under graviditet

Epilepsimedicin kan virke dårligere under din graviditet, og det kan derfor være nødvendigt at du stiger i dosis undervejs i graviditeten. Dette justeres for de fleste typer af epilepsimedicin i forhold til mængden af medicin i kroppen. ​Det måles i en blodprøve, og du skal derfor have foretaget kontrol af blodprøver ca. en gang om måneden i løbet af din graviditet. 

Redaktør