Forskning

​Epilepsiklinikken har flere forskningsprojekter inden for epilepsi. 

​​​​​​​​

Kliniske kontroller
Epilepsiklinikken deltager løbende i klinisk kontrollerede fase III og IV studier af antiepileptika.

​Kontaktpersoner: Ioannis Tsiropoulos og Anne Sabers
E-mail: ioannis.tsiropoulos@regionh.dk, Anne.Sabers@regionh.dk

EURAP: Undersøgelse af risiko for medfødte misdannelser ved behandling med antiepileptika under graviditet.
Prospektivt multinationalt forskningssamarbejde med flere end 20.000 graviditeter registreret.
Læs mere på EURAP

Kontaktperson: Anne Sabers
E-mail: Anne.Sabers@regionh.dk

Udvikling af - og integration af nye undersøgelsesmetoder som led i udredning af patienter til epilepsikirurgi 7TMR, MEG, fMRI og spektroskopi.
Forskningen sker i tæt samarbejde med Neurobiologisk Forskningsenhed Rigshospitalet, University of New Mexico, Glostrup Hospital, Aarhus Universitetshospital og Epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund.

Kontaktperson: Lars H. Pinborg
E-mail: lars.hageman.pinborg@regionh.dk

Etablering af epilepsikirurgi database.
Udviklingen foregår i tæt samarbejde med Neurobiologisk forskningsenhed Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund.

Kontaktperson: Lars H. Pinborg
E-mail: lars.hageman.pinborg@regionh.dk

Opgørelse af de danske epilepsikirurgiske resultater på voksne patienter fra 1993-2010.
Forskningen sker i tæt samarbejde med Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet og Epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund.

Kontaktperson: Lars H. Pinborg 
E-mail: lars.hageman.pinborg@regionh.dk

Undersøgelse af neuroinflammations betydning ved neurologiske lidelser herunder hos patienter med medicinsk intraktabel epilepsi.
Epilepsiklinikken indgår via Neurobiologisk Forskningsenhed i fælleseuropæisk EU finansieret forskningsprojekt (INMiND).

Kontaktperson: Lars H. Pinborg
E-mail: lars.hageman.pinborg@regionh.dk

Udvikling af innovative behandlingsformer bl.a. ved anvendelse af genterapi ved epilepsi.
Foregår i samarbejde mellem Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi på Rigshospitalet, Københavns Universitet og Lunds Universitet.

Kontaktperson: Lars H. Pinborg
E-mail: lars.hageman.pinborg@regionh.dk

Udvikling af automatiske metoder til at detektere strukturelle forandringer på MR-skanninger hos patienter med medicinsk intraktabel epilepsi.
Foregår i samarbejde mellem Neurobiologisk Forskningsenhed  og Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi på Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Martinos Imaging Center i Boston.

Kontaktperson: Lars H. Pinborg
E-mail: lars.hageman.pinborg@regionh.dk

Redaktør