​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Patientinformation fra neuropsykologer og logopæder

Her er en oversigt med information til patienter og pårørende fra neuropsykologer og logopæder i Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme.

Neuropsykologisk patientinformationLogopæd/talepædagogisk patientinformation​
​​
Redaktør