Om neuropsykologerne

​​Neuropsykologerne tilbyder neuropsykologiske undersøgelser af patienter i Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme både på Blegdamsvej og i Glostrup.

​​Sygdom i hjernen kan påvirke patientens adfærd, personlighed og måde at tænke på. Neuropsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem hjernens funktion og sådanne psykologiske funktioner

Neuropsykologernes faglige baggrund

​En neuropsykolog er uddannet psykolog fra universitetet, der efter endt autorisation har gennemgået specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi eller er i gang med denne specialisering. Den neuropsykologiske specialistuddannelse kræver omfattende teoretisk og praktisk viden, og under uddannelsen skal både visse ansættelses-, vejlednings- og kursuskrav opfyldes.
 
Neuropsykologen har et indgående kendskab til den normale hjernes funktion og de ændringer i intellektuelle færdigheder og adfærd, som forskellige typer af hjernesygdomme kan forårsage. 

Neuropsykologernes arbejde 

Neuropsykologerne tilbyder rådgivning og støtte til patienter under indlæggelse og ambulant. I flere af de specialiserede afdelinger er der også (i mindre omfang) mulighed for støtte til pårørende. 

Neuropsykologerne deltager i tværfaglige behandlingsforløb og medvirker til, at patienter med neuropsykologiske problemstillinger henvises til relevante instanser efter udskrivning fra Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme.​​

Redaktør