​​

Visitation

Se hvad der kan ligge til grund for visitation af patienter hos neuropsykologerne. ​

​​Diagnostik og behandling 

Undersøgelsesresultaterne skal have betydning for diagnostik eller have konsekvens for den efterfølgende behandling. Nærmere retningslinjer for henvisning i de enkelte afdelinger er aftalt med de tilknyttede psykologer. Der kan således henvises patienter med krisereaktion ved nydiagnosticeret eller forværret dissemineret sklerose til Dansk Multipel Sclerose Centers psykolog, og Epilepsiklinikkens psykolog kan yde rådgivning i forbindelse med anfald, herunder PNES (Psychogenic Non Epileptic Seizures).

Henvisning til neurologien

Neuropsykologerne betjener de neurologiske og neurokirurgiske afdelinger og klinikker. Det vil sige, at henvisning efter neurologisk tilsyn i andre afdelinger eller centre som hovedregel ikke kan finde sted. Patienterne skal henvises til Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme med henblik på eventuel senere undersøgelse. Psykiatrisk afdeling O har egen neuropsykolog (Tom J. Andersen).

Primært hjerneskade

Neuropsykologerne inddrages primært, hvor der er tale om en hjerneskadeproblematik. Det vil sige, at patienter med kognitive klager som følge af fx whiplash, kronisk træthedssyndrom eller fibromyalgi ikke kan modtages.

Sociale foranstantninger

Undersøgelser alene med henblik på sociale foranstaltninger foretages ikke. Erstatningssager, pensions- og revalideringssager samt andre sociale problemstillinger henvises til de relevante instanser, fx kommunens socialforvaltning.


Redaktør