Undersøgelser

​​Den neuropsykologiske undersøgelse består af samtale, adfærdsobservation og testning. Der vil være tale om følgende undersøgelsestyper:

​​

Differentialdiagnostiske​

Formålet er at afklare, om en patienten er hjerneskadet/cerebralt dysfungerende: fx demens versus ”normale” aldersforandringer, primær dårlig begavelse, depression – eller evt. har fokal hjernedysfunktion (amnesi, afasi, apraksi, agnosi mv).​

Deskriptive

Formålet er at beskrive arten og graden af neuropsykologiske dysfunktioner ved kendt hjerneskade eller neurologisk sygdom. Sådanne undersøgelser kan være vejledende i forbindelse med uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, plejehjemsanbringelse mv.​

Behandlings- og rehabiliteringsoplæg

En analyse af patientens ressourcer og deficit er væsentlig for tilrettelæggelse af optimal genoptræning.

​​

Redaktør