​​

Særlige problemer

​Inden henvisningen skrives, er det vigtigt at tage stilling til om patienten har særlige problemer. Ved tvivlstilfælde eller usædvanlige problemstillinger er det en god idé​ at konferere med neuropsykologerne før henvisning.​

Misbrugsproblemer​

Alkohol- og hashmisbrugere skal have været afholdende 6 måneder før resultater af neuropsykologisk undersøgelse kan anvendes. Tilsvarende skal det vurderes, om højt forbrug/misbrug af anden medicin, herunder beroligende midler, har indflydelse på patientens mentale funktionsniveau.

Psykiatriske problemer​

Hvis der er tale om en psykiatrisk problemstilling og evt. påbegyndt behandling (fx antidepressiv behandling) bør denne være sufficient gennemført før undersøgelse med henblik på kognitiv dysfunktion udføres.

Dansk som andet sprog​

Ved henvisning af personer, der ikke har dansk som første sprog, skal det overvejes, om patienten kan medvirke til undersøgelsen.

Psykosomatiske problemer​

Henvisning af patienter med psykosomatisk problematik bør konfereres med neuropsykologerne med henblik på relevant undersøgelsesstrategi.


Redaktør