​​

Henvisning

​Se retningslinjer for henvisning til neuropsykologerne i Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme - Blegdamsvej​.​​​

Hvem kan man henvise til? ​

Henvisning til neuropsykolog foregår via klinikkens læger. Patienter som er indlagt i andre af Rigshospitalets centre, kan ikke henvises direkte til neuropsykologerne, men skal henvises til Hjerne- og Nervesygdomme, klinik 7PA, hvor lægen tager stilling til eventuel henvisning til neuropsykolog. Inden henvisning kan problemstillingen eventuelt drøftes med neuropsykologen, og patienten informeres om altid formålet med den neuropsykologiske undersøgelse.

Henvisning til korterevarende samtaleforløb kan også forekomme, fx i forbindelse med nydiagnosticeret dissemineret sklerose eller i forbindelse med epileptiske anfald. Ved behov for længerevarende samtaleforløb kan der henvises til privat praktiserende psykolog.

Procedure​

Henvisning foretages på sædvanlig hvid henvisningsseddel. Problemstilling og oplæg skrives i journal. Journal eller kopi af relevante journalnotater skal medsendes.

Undersøgelsesdato noteres i journalen og resultaterne rapporteres på specialark i journalen. Eventuelle afslag noteres efter konference med henvisende læge i journalen af neuropsykologen.

Patienten skal være informeret om og indforstået med henvisningen.Redaktør