Behandling og genoptræning

​Hvis hjerneskaden medfører ændringer i neuropsykologiske funktioner, vil der ofte være behov for neuropsykologisk intervention

​​​

​​I den akutte fase kan der i forbindelse med konfusion, adfærdsforstyrrelser, amnesi eller kommunikationsforstyrrelser udover den direkte patientkontakt være behov for vejledning og supervision af and​re behandlergrupper og pårørende.


I forbindelse med den egentlige genoptræning indgår neuropsykologerne i det tværfaglige team, ligesom de deltager i visitation til andre behandlings- og genoptræningstilbud.​


Redaktør