DIS - Den Involverende Stuegang

​​DIS – Den Involverende Stuegang er en stuegangsform, som er udviklet i Apopleksienheden, med henblik på at involvere og medinddrage patienter og pårørende i udredning og beslutningsprocesser under indlæggelsen.

​​Formål med DIS

  • ​At patient og pårørende får maksimal indsigt og medinddragelse i eget forløb i en så ligeværdig proces som muligt

  • At patient og pårørende er involveret i informationsudveksling, udrednings-, argumentations-, overvejelses- og beslutningsproces sammen med behandlerteamet 

  • At opstille og prioritere mål og planer for den kommende uge samt langsigtede mål.

Deltagere i DIS

I DIS deltager patient, pårørende efter patientens ønske og patientens behandlerteam (læge, sygeplejerske og øvrige relevante faggrupper: fysioterapeut, ergoterapeut, logopæd og neuropsykolog).​

Form og indhold i DIS

DIS afholdes en gang om ugen, på samme ugedag og på et fast tidspunkt, med en varighed på 30 minutter. Patienter og pårørende bliver opfordret til at forberede sig inden DIS og samle ikke-akutte spørgsmål. Akutte problemstillinger bliver varetaget akut.​

Der er udviklet en plan​ for DIS, så det sikres at alle relevante emner bliver gennemgået undervejs i stuegangen. Afslutningsvis opstiller og prioriterer patient, pårørende og behandlerteam i fællesskab mål og planer for den kommende uge samt langsigtede mål.​

DIS i Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme

DIS er indført som stuegangsform i rehabiliteringssengeafsnit 35 og i Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 38 i forløb for patienter med hjernekræft og kranietraumer.​

Redaktør