​​​​​​​​​

Blodpropper og Blødninger i Hjernen, sengeafsnit 35

Blodpropper og Blødninger i Hjernen, sengeafsnit 35 er et neurologisk sengeafsnit specielt indrettet til behandling af patienter indlagt med blodpropper og blødninger i hjernen, som har brug for en længerevarende genoptræning.​

​​Undersøgelse og behandling

Undersøgelse og behandling foregår i tæt samarbejde mellem de fagpersoner, der er tilknyttet til Blodpropper og Blødninger i Hjernen, sengeafsnit 35, dvs. læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopæd (talepædagog), neuropsykolog,  sekretærer og servicemedarbejder.

Planen for behandlingen og eventuelle ændringer tilrettelægges i samarbejde mellem dig og personalet. Dette foregår på stuegangen.

Stuegang på sengeafsnit 35 - DIS (Den Involverende Stuegang)

I DIS deltager patienten, pårørende efter patientens ønske og patientens behandlerteam (sygeplejerske, læge og relevante øvrige: fysioterapeut, ergoterapeut, logopæd og neuropsykolog). Problemstillinger afdækkes ved en fælles dialog og undersøgelsessvar gennemgås. Der opstilles og prioriteres i fællesskab langsigtede mål samt planer og mål for den kommende uge.

DIS afholdes en gang om ugen på et fast tidspunkt med en varighed på 30 minutter. Vi opfordrer dig og dine pårørende til at forberede jer inden DIS og samle ikke-akutte spørgsmål. Akutte problemstillinger varetages dagligt ved lægetilsyn.​

​Genoptræning

En stor del af den tid, du er indlagt, vil dreje sig om færdighedstræning for at sætte dig i stand til bedst muligt atter at klare dagligdagen i de hjemlige omgivelser. Derfor er en meget vigtig del af genoptræningen de daglige gøremål som f.eks. at:

  • komme ud af sengen
  • vaske sig
  • klæde sig af og på
  • spise maden ved fælles bord
Det er godt at have sko med hælkappe til træningen og færden i klinikken i det hele taget.

Genoptræningen foregår på flere måder; dels som individuel træning og holdtræning med ergoterapeuter og fysioterapeuter, dels tilrettelægges den daglige pleje og behandling efter metoder, der tilgodeser genoptræningen for den enkelte patient.

Dine pårørende er velkomne til at være med, når du ønsker det, og det kan indpasses i træningen.

Samtaler

Du og/eller dine pårørende kan have behov for uddybende samtaler med en læge. Disse samtaler foregår efter nærmere aftale med personalet på afsnittet.

Udskrivelse

Når din genoptræning ikke længere kræver indlæggelse, vil udskrivelsen blive planlagt i samarbejde med dig.

Får du brug for hjælp fra din kommune, kan der afholdes en udskrivningssamtale, hvor der, udover dig, deltager pårørende, den koordinerende sygeplejerske fra kommunen og plejepersonale. Her vil der blive aftalt, hvad der er behov for af hjælpeforanstaltninger og genoptræning efter udskrivelsen.

Hvis du har givet samtykke hertil, vil der ved udskrivelsen blive sendt et brev (epikrise) til din egen læge med oplysninger om de undersøgelser og den behandling, du har modtaget under indlæggelse.

Besøgstid

Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende i afsnittet. Vi har fri besøgstid, men tal med personalet om der er særlige hensyn, der skal tages højde for i forbindelse med besøg. 

Klik her for at læse mere om besøg i afdelingen​.​ ​​​

Find vej
Brug indgang 1 eller 3 og tag trappen eller elevator fra blå opgang. Blodpropper og Blødninger i Hjernen, sengeafsnit 35 ligger på 5. sal.
Redaktør