​​​​​​​​​​​

Blodpropper og Blødninger i Hjernen, sengeafsnit 15

Blodpropper og Blødninger i Hjernen, sengeafsnit 15 er et akut neurologisk senge​afsnit, hvor vi er specialiseret i at behandle patienter ​med blodpropper eller blødninger i hjernen.

​Undersøgelser indleder indlæggelsen

Formålet med indlæggelsen er at stille den rigtige diagnose så hurtigt som muligt, så den rette behandling og genoptræning kan gives. Du vil derfor i de første dage blive tæt overvåget med kontrol af puls, blodtryk og temperatur. Din muskelkraft og almene tilstand vil blive observeret flere gange i døgnet. 

I løbet af det første døgn vil der blive foretaget undersøgelser (CT-skanning af hjernen, blodprøver, hjertekardiogram m.m.). Du vil, når tilstanden tillader det, blive vurderet af ergoterapeut, fysioterapeut og eventuelt talepædagog og neuropsykolog med henblik på planlægning af et træningsprogram. 

Stuegang følger op på behandling

Der er daglig stuegang mellem kl. 09.30 – 12.00 og kl. 13.00-15.00. Hvis patienten ønsker det, er de nærmeste pårørende velkomne til at være til stede ved stuegang.

Når din tilstand er stabiliseret, normalt efter 3-7 dage, vil du, hvis der fortsat er behov for indlæggelse og træning, blive overflyttet til vores genoptræningsafsnit.

Kontakt Blodpropper og Blødninger i Hjernen, sengeafsnit 15 - pårørende​

Ved tvivlsspørgsmål står personalet naturligvis til rådighed for dig og dine pårørende, og vi vil opfordre til henvendelse direkte til personalet eller pr. telefon 38 63 49 50. 

Vi anbefaler at pårørende kontakter sengeafsnit 15 mellem kl. 10.30-11.30 eller efter kl. 17.00 i forbindelse med information.


Det vil i den forbindelse være praktisk, at der blandt dine pårørende udpeges én kontaktperson, som kan varetage kontakten til de øvrige pårørende.

Besøg

Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende i afsnittet. Vi har fri besøgstid, men tal med personalet om der er særlige hensyn, der skal tages højde for i forbindelse med besøg. 

Klik her for at læse mere om besøg i afdelingen.​​

​Medbring til genoptræning​

For at en eventuel genoptræning kan ske så hensigtsmæssigt som muligt, vil vi bede dig om at forsøge at få et par flade sko med en solid hælkappe og gummisål bragt herind. 

Udskrivelse fra sengeafsnit 15

Hvis du har givet samtykke hertil, vil der ved udskrivelsen blive sendt et brev (epikrise) til din egen læge med oplysninger om de undersøgelser og den behandling du har modtaget.

​​​​​Find vej

Gå ind af indgang 1 eller 3 til rød​ opgang. Tag elevatoren eller trappen til 5. sal, hvor Blodpropper og Blødninger i Hjernen, sengeafsnit 15 ligger. 
Redaktør