Kontrolbesøg i Dansk Multipel Sklerose Center

​Du kan gå til kontrolbesøg i Dansk Multipel Sklerose Center. Antallet af besøg afhænger af din sygdomstilstand. ​

Sklerosepatienter skal som led i behandlingen kontrolleres regelmæssigt i Dansk Multipel Sklerose Center. Antallet af kontroller afhænger af typen af din behandling og din sygdomsaktivitet. 

Kontrolbesøg i Dansk Multipel Sklerose Center varetages af både sygeplejersker og læger. Som en del af dine kontrolbesøg taler vi ofte om fysiske, psykiske og sociale problemer samt behandling, og vi undersøger dig for neurologiske symptomer. 

Kontakt os akut 
Du kan kontakte os akut, hvis du for eksempel har mistanke om nyt sygdomsudbrud eller oplever forværring i dine symptomer. Hvis du har en infektion, for eksempel blærebetændelse, og oplever forværring af dine sklerosesymptomer i forbindelse med denne (pseudoattak) skal du dog kontakte din egen læge eller lægevagten for at få behandlet infektioner. Alvorlige, indlæggelseskrævende infektioner behandles primært på lokalsygehus.
Redaktør