Hvem spørger du i Skleroseklinikken

​Se hvem du kan få råd, vejledning og behandling af til forskellige problematikker i forbindelse med din behandling i Skleroseklinikken​.

Lægen

Du kan tale med lægen om sygdommen og dens symptomer. 
Lægen har ansvaret for den neurologiske undersøgelse, og lægen tager stilling til eventuel behandling og supplerende undersøgelser. Hver patient tilknyttes en speciallæge med særlig viden om multipel sklerose. 

For at få den nødvendige kapacitet i Dansk Multipel Sklerose Center, og da Rigshospitalet også er en uddannelsesinstitution, kan du godt møde yngre læger, der altid superviseres af speciallæger. 
Du kan derfor ikke forvente at se den samme læge hver gang, men vi tilstræber, at hver anden konsultation er hos speciallægen. På den måde sikrer vi, at alle patienter får den størst mulige kontinuitet og ekspertise i behandlingen.

Sygeplejersken
Sygeplejerskerne i Dansk Multipel Sklerose Center har stor erfaring med behandlingen af sklerose og sygdommens følgesymptomer. 

Sygeplejerskerne udfører mange af de ambulante konsultationer i klinikken, hvor vi informerer og vejleder om sygdommens symptomer, behandling, virkninger og det at leve med kronisk sygdom.
Vi underviser og vejleder om medicinsk behandling, og kan formidle kontakt til hjemmesygeplejen.
Sygeplejerskerne står desuden for de behandlinger, der gives som infusion. Dette sker i tæt samarbejde med klinikkens læger.

Neuropsykologen

Nogle skleroseramte får problemer med koncentration og hukommelse. Neuropsykologen kan hjælpe med at kortlægge problemerne og give gode råd om håndtering af problemerne i hverdagen. 
Har du brug for mere generel støtte og rådgivning vil vi ofte henvises til at kontakte Scleroseforeningens psykologer. 

Fysioterapeuten

Fysioterapeuten kan hjælpe dig med fysiske problemer under indlæggelsen. 
Har du sklerose, men er du ikke indlagt, kan du få råd, vejledning og behandling på en fysioterapeutisk klinik. Det er gratis og kræver blot en henvisning, som du får hos din egen læge eller hos os. 

Socialrådgiveren

Socialrådgiveren giver dig råd om sociallovgivning, pension, bolig og revalidering. Du kan også søge råd og vejledning gennem Scleroseforeningen.

Patientforeninger

Scleroseforeningen er en patientforening, der arbejder med forskning, patientstøtte og information indenfor multipel sklerose.
Redaktør