Behandling af sklerose og skleroselignende sygdomme

​Sklerosebehandling kan være forebyggende behandling, attakbehandling og symptombehandling. 

​​

Forebyggende behandling

Dansk Multipel Sklerose Center tilbyder de nyeste forebyggende behandlinger af sklerose, og deltager i udvikling og afprøvning af nye behandlinger.

Attakbehandling 

Derudover tilbyder vi attakbehandling med binyrebarkhormon, der afkorter og reducerer sværhedsgraden af de enkelte sygdomsudbrud. Ved alvorlige attakker, hvor binyrebarkhormon ikke har tilstrækkelig effekt, tilbydes behandling med plasmaferese, som er en slags dialysebehandling, der gives under en indlæggelse.

Symptombehandling 

Endelig tilbyder vi symptombehandling, eventuelt i samarbejde med egen læge og andre hospitalsafdelinger, der lindrer forskellige følgelidelser til sygdommen. Det kan fx være blære- og tarmproblemer, smerter, spasticitet, træthed, seksuel dysfunktion og hukommelsesproblemer.

Behandling af skleroselignende sygdomme 

NMO (Neuromyelitis optica)

NMO, er en sjælden, skleroselignende sygdom, der ofte rammer rygmarven og synsnerverne. Sygdommen skyldes i reglen, at immunsystemet danner sygdomsfremkaldende antistoffer mod et molekyle, der hedder aquaporin-4. 

MOG-antistofsygdom

MOG antistofsygdom er også en sjælden, skleroselignende sygdom, der bl.a. rammer rygmarven og synsnerven. Sygdommen kan dog have meget forskelligartede forløb, og forekommer også hos børn. Ligesom NMO skyldes sygdommen, at immunsystemet danner sygdomsfremkaldende antistoffer, som ved denne sygdom er rettet mod et molekyle, der hedder myelin oligodendrocyt glykoprotein (forkortet MOG). 

Behandling af NMO og MOG antistofsygdom

Begge sygdomme viser sig typisk ved attakker, der behandles på samme måde som skleroseattakker. Der gives desuden forskellige forebyggende behandlinger, der nedsætter risikoen for at få sygdomsattakker. 
Redaktør