Billeddannelse

​Billeddannelse af hjernen har haft stor betydning for diagnosticering af multipel sklerose og for forståelsen af de tilgrundliggende sygdomsprocesser.

I Dansk Multipel Sclerose Center har vi i en årrække arbejdet med funktionel billeddannelse  (PET-skanning), hvor man måler hjernecellernes aktivitet og derved også hjernens funktion. Således har vi kunnet vise, hvilke konsekvenser de skleroseplak, der ses på MR-skanning, har på hjernens funktion.

I de undersøgelser vi senest har udført, sammenlignes mere raffinerede MR-målinger af et molekyle i hjernecellerne (N-acetyl-aspartat), med ændringer i PET-skanning, for at undersøge denne markørs sammenhæng med sygdomsudviklingen. Desuden ser vi på, hvordan N-acetyl-aspartat kan fortælle os noget om sygdommens udvikling på længere sigt.​

​​
Redaktør