Sclerosebehandlingsregistret

​Sclerosebehandlingsregistret er en klinisk kvalitetsdatabase under Databasernes Fællessekretariat, der drives af Danske Regioner.

​​​​​​​​​​​

​Sclerosebehandlingsregistret er oprettet i 1996 af Dansk Multipel Sclerose Gruppe, som er et netværk af læger på alle danske neurologiske afdelinger, der administrerer sygdomsmodificerende behandling mod multipel sklerose (MS). 

Sclerosebehandlingsregistret har hjemsted på Rigshospitalet i tilknytning til Scleroseregistret, der drives af Scleroseforeningen.

Formål

Sclerosebehandlingsregistret følger effekten af den sygdomsmodificerede behandling af patienter med multipel sklerose og registrerer opfyldelsen af, de af KCKS-Vest definerede, kvalitetsindikatorer med henblik på tilbagemelding til Fællessekretariatet. 

Ud over dette er Sclerosebehandlingsregistret en forskningsdatabase.

Årsrapport for Sclerosebehandlingsregistret
Redaktør