Datamanagement

​Hjælp til dataanalyse samt datamanagement, hvoraf noget overvejende har relevans for Sclerosebehandlingsregistret internt.

​Hospitaler 

Alle 15* sklerosebehandlende hospitaler med SKS og sitenr. (* Pr 1/1-12 udvidet med Herlev).

KMS-præparatkoder

Registrering af præparater i KMS-skemaer foregår med disse præparatkoder. Cprnr + præparatkode + 1. dosisdato er et unikt nummer for behandlingsregimer. 

Vejledning KMS dataudtræk

Udtræk indtastede data fra egen afdeling. 

Vejledning til skemadefinitioner

Med unikke navne, udfald etc. Opdateret svarende til revision april 2013. Kan bruges ved udtræk af data og analyse på disse. 

KMS-skemaer
Redaktør