Forskning i Det Danske Scleroseregister

Forskning i Det Danske Scleroseregister​ består af epidemiologiske studier og observationsstudier. Ved at anvende anonymiserede og krypterede CPR-numre kan man samkøre populationsbaserede nationale registre og knytte CPR-numrene til data på individniveau. Dermed er det muligt at studere information for hele befolkningen og ikke kun for små grupper.​

Det Danske Scleroseregister deltager i forskellige internationale forskningssamarbejder.

Alle projekter skal gennemgås og godkendes af styregruppen for Det Danske Scleroseregister.
 
 Ledelse og forskningsmedarbejdere i Det Danske Scleroseregister


Redaktør