Indlæggelse på afsnit 48, Søvn- og Hovedpinesygdomme

Søvn- og Hovedpinesygdomme, sengeafsnit 48, modtager patienter fra Dansk Hovedpinecenter i et indlæggelsesforløb på 14 dage. Årsager til indlæggelse kan for eksempel være medicinsanering i forbindelse med medicinfremkaldt hovedpine, diagnosticering og udredning.

Indlæggelsesforløbet

På indlæggelsesdagen vil en speciallæge fra Dansk Hovedpinecenter optage journal og tage stilling til behov for medicin under indlæggelsen samt behov for undersøgelser/udredning. Denne speciallæge er din behandlingsansvarlige læge og vil følge dig under hele indlæggelsen.

Du vil få tilbudt holdundervisning af vores fysioterapeuter under indlæggelsen.
Du vil under indlæggelsen få tilbudt en samtale med en psykiater, såfremt lægen finder behov for dette. Endvidere vil du deltage i et gruppe/undervisningsforløb over tre gange, der ledes af en psykolog. Undervisningen er rettet mod smerte- og stresshåndtering. Denne undervisning foregår på Dansk Hovedpinecenter, indgang 1 A, stueetagen.

I den anden indlæggelsesuge vil sygeplejegruppen i Dansk Hovedpinecenter undervise i hovedpineformer. Denne undervisning foregår på Dansk Hovedpinecenter, indgang 1 A, stueetagen.

På udskrivningsdagen skal du deltage i en udskrivningskonference med de forskellige behandlere, der har taget sig af dig. Her er du meget velkommen til at tage en pårørende med.

Under indlæggelsen kan du ikke forvente orlov fra hospitalet.

Efter udskrivelsen

Efter udskrivelsen vil du igen blive fulgt ambulant hos lægerne og sygeplejegruppen på Dansk Hovedpinecenter.

En medarbejder fra sygeplejegruppen vil ringe til dig en uge efter, du er udskrevet for at høre, hvordan det går. Der kan herefter aftales flere telefonkonsultationer eller ambulante besøg hos sygeplejegruppen efter behov. Ved behov for opfølgning hos fysioterapeut foregår dette også på centret.

Der gives tid til lægekontrol samt informationsmøde hos sygeplejegruppen ca. 2 måneder efter indlæggelsesdagen.

I nogle tilfælde kan der være behov for en sygemelding efter indlæggelsen.

Se dine recepter i en app: Medicinkortet

Inde i denne app kan du se, hvilken medicin du får i øjeblikket og hvilken medicin, du har åbne recepter på. 

Du kan også bede om receptfornyelse hos din læge, hvis der er noget medicin, du mangler.
 
Følg dette link og se hvordan:  Medicinkortet


Redaktør