Pårørende

​Pårørendes deltagelse under behandlingsforløbet.

 

Pårørende er velkomne til at deltage i stuegang og samtaler efter aftale med personalet. Ved ambulante undersøgelser kan det også være en god idé at tage en pårørende med.

 
Når du bliver indlagt, bliver du altid bedt om at opgive navn og telefonnummer på mindst én pårørende, så personalet til enhver tid har en kontaktperson.

 

 
Redaktør