Global Excellence-priser i Neurocentret

​I Neurocentret har Nationalt Videnscenter for Demens, Dansk Hovedpinecenter og Dansk Multipel Scleroce Center fået tildelt Global Excellence-prisen. ​

​​

Prisen Global Excellence tildeles faglige miljøer på Region Hovedstadens hospitaler og universiteter, hvis indsats er i verdensklasse, når det gælder forskning, udvikling og ibrugtagning af ny viden om teknologier og nye behandlingsformer rettet mod sundhedsvæsenet i Danmark. ​

I forbindelse med tildelingen af prisen følger en bevilling på 1,5 mio. kr., der kan bruges til udviklingsomkostninger, tiltrækning af internationale forskere og behandlere, afholdelse af internationale symposier mv. 

I Neurocentret er følgende foretagende blevet tildelt Global Excellence prisen:

Nationalt Videnscenter for Demens

Visionen med Nationalt Videnscenter for Demens (NVD) er at skabe et dansk centrum på højt internationalt niveau for patientbehandling, forskning og vidensformidling, som arbejder for at forebygge demens og for at skabe bedre livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende, forklarer Gunhild Waldemar. 


Dansk Multipel Sclerose Center

 På Dansk Multipel Sclerose Center behandler man 1.800 patienter om året – og centret er blandt de førende på verdensplan i forskning i såvel som behandling af sklerose.


Dansk Hovedpinecenter

Centret har så gode resultater af deres hovedpinebehandling, at den i dag rangerer blandt de tre førende på verdensplan. Og forskningen fra centret har bl.a. belyst arveligheden ved migræne og resulteret i helt nye behandlingsmetoder for forskellige typer hovedpine. 

​​​​
Redaktør