Transport og parkering

​Parkeringstilladelser og refusion af transportudgifter ​

Parkering

Der gælder specielle regler for parkering på Rigshospitalets område. Hvis du kommer i egen bil, skal du parkere på Nørre Allé (husk p-billet i automat).

Du kan kun få udleveret en parkeringstilladelse til p-pladsen ved smertecentret i forbindelse med konsultationer, som varer over 2 timer.

På p-pladsen ved smertecentret forefindes 2 handikappladser, og der er elevator ved indgangen.

Transport og refusion af transportudgifter

Bopæl i Region Hovedstaden:

Transport: Hvis du er berettiget til kørsel til og fra behandling i smertecentret, skal du, hver gang du aftaler ny tid, gøre os opmærksomme på, at der skal bestilles transport til dig til næste ambulante konsultation.

Transportgodtgørelse: I venteværelset forefindes en blanket, som du skal udfylde og aflevere i receptionen.

Bopæl udenfor Region Hovedstaden:

Transport: Hvis du er berettiget til kørsel, skal du selv bestille transport via Befordringsservice på tlf. 70 15 35 15.
Kontoret har åbent: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8-16 samt onsdag kl. 8-14.

Transportgodtgørelse:

Hver gang du har været til behandling, skal du i receptionen rekvirere en bekræftelse på dit ambulante besøg, som du skal sende til Befordringsservice. 

​​​

Redaktør