Undervisning i Tværfagligt Smertecenter

Tværfagligt Smertecenter underviser alle kategorier af sundhedspersonale om smerte​området. 

Ekstern undervisning

Tværfagligt Smertecenter underviser på alle niveauer og for alle kategorier af sundhedspersonale. Smertecentret arrangerer lokale, nationale og internationale kurser og symposier inden for smerteområdet.

Intern undervisning

I Tværfagligt Smertecenter efterstræbes fortløbende kvalitetssikring af personalets fagkompetencer, ved at:

  • Afholde intern undervisning - hver anden onsdag 
  • Deltage i faglige arrangementer, kurser, kongresser og undervisning - for hele tiden at være up-to-date med den seneste viden indenfor smertebehandling 
  • ​Deltage i forsknings- og kvalitetssikringsaktiviteter i Tværfagligt Smertecenter 

Videreuddannelse

Tværfagligt Smertecenter modtager kursister fra Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte, og kursister fra andre anæstesiologiske afdelinger eller andre specialer er også velkomne. Kontakt overlæge Jette Højsted via rh-smertecenter@regionh.dk, for nærmere aftale. Endvidere uddanner smertecentret anæstesiologispeciallæger i fagområdet Avanceret Smertebehandling.

Studiebesøg

Sundhedsfagligt personale er velkomment til at aflægge studiebesøg. Kontakt overlæge Jette Højsted
(rh-smertecenter@regionh.dk) for nærmere aftale.


Redaktør