Om centeret

Tværfagligt Smertecenter modtager patienter med kroniske smerter til ambulant vurdering og behandling.

Glostrup Hospital og Rigshospitalet er lagt sammen og hedder nu Rigshospitalet. Vi behandler smerter både på Blegdamsvej og i Glostrup. Du skal være opmærksom på, at informationerne på denne side kun gælder for Tværfagligt Smertecenter på Blegdamsvej.​

Behandlingen er individuel og helhedsorienteret og tilrettelægges på baggrund af de fysiske, psykologiske og sociale forhold, der er påvirket af smertetilstanden.

Vores målsætning er at samarbejde tværfagligt med patienten i centrum med henblik på at opnå den bedst mulige grad af lindring, livskvalitet og rehabilitering.

Udover vurdering og behandling er smertecentrets opgaver desuden:

  • At forske i smerter og smertebehandling
  • At rådgive læger og andre, der har kontakt til kroniske smertepatienter
  • At uddanne sundhedspersonale på smerteområdet
  • Formidle viden om smerter til alle, som har interesse for sådanne problemstillinger

Henvisning

Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet modtager patienter fra Region Hovedstaden og andre regioner i landet, men kun efter henvisning fra en læge. Det kan være praktiserende læger eller hospitalslæger. Tværfagligt Smertecenter behandler også patienter fra Færøerne og Grønland.

Mere om henvisning for sundhedsfaglige.Redaktør