Ph.d.-afhandlinger og disputater

​Ph.d.-afhandlinger og disputater om smerte og smertebehandling. ​

Disputater

Sjogren, P.Cognitive function in cancer and chronic non-malignant pain patients
(disputats). Aarhus: Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora; 2006:1-84. Forsvaret den 23/6 2006 ved Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Jørgen Eriksen.Long-term/chronic non-cancer pain. Epidemiology, health-care utilization, socioeconomy and aspects of treatment. Københavns Universitet, Det sundhedsvidenskabelige fakultet (Forsvaret 10.12.2004)

Master

Frich L, Gamstrup T.Copingstrategier og helbredsrelateret livskvalitet hos kroniske non-maligne smertepatienter efter afsluttet tværfaglig smertebehandling
. Masterafhandling. Syddansk Universitet. Odense Aug 2005.

PhD

Rotbøll Nielsen, Per. Tværfagligt forebyggelses- og rehabiliteringsprogram ved operation. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet , juni 2014​​​​

Ravn P. MSc. Prediction of acute pain and opioid responsiveness in a human inflammatory model: pharmacodynamic and pharmacokinetic aspects
. Farmaceutisk fakultet, Københavns Universitet, 23 oktober 2012 (fakultetsopponenter McQuay H, Bach F, Meldgaard T). PhD. Projekt-vejleder: Werner MU.

la Cour P. ​Elementer til en moderne, dansk religionspsykologi (ph.d.-afhandling). København: Eget Forlag; 2009:1-210. Forsvaret den 15/9 2009 ved Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Peuckmann V. Long term breast cancer survivors. Health-related quality of life, health care utilisation, and sequelae with focus on chronic pain ​(ph.d.-afhandling). København: Eget Forlag; 2009:1-83. Forsvaret den 30/8 2009 ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.​

Annemarie Bondegaard Thomsen. Chronic non-malignant pain patients and health economic consequences. Vejledere: Sjøgren P, Eriksen J Københavns Universitet. Antaget efter forsvar, Rigshospitalet, november 2001.

Gertrud Andersen. Langtidsbehandling af cancerpatienter med morfin. Relationer mellem morfinmetabolisme, smerter og bivirkninger. Vejleder: Sjøgren P. Antaget efter forsvar, Danmarks Farmaceutiske Universitet, februar 2001.

Becker N. Chronic non-malignant pain patients treated in a Danish Multidisciplinary Pain Center – Patient characteristics and outcome compared with a primary sector management model. Vejledere: Eriksen J, Sjøgren P Københavns Universitet. Antaget efter forsvar, Rigshospitalet 03.12.1999


​​​

Redaktør