Bogmanuskripter

​Bogudgivelser om smerte og smertebehandling. ​

2015

​Kurita GP, Kaasa S, Sjøgren P. Opioids analgesics. In: Bruera E, Higginson IJ, von Gunten CF, Morita T (ed). Textbook of Palliative Medicine and Supportive Care. 2nd ed. London: Hodder Arnold, 2015.

Werner MU, Kongsgaard UE. Smärtans patofysiologi hos cancerpatienter. I Palliasjon Nordisk lærebok 2016 (redaktører: Kaasa S, Loge JH)​

2014 

Werner MU, Bischoff JM. Persistent Post-Surgical Pain: Evidence from Breast Cancer Surgery; Groin Hernia Repair; and Lung Cancer Surgery. In Behavioral Neurobiology of Chronic Pain 2014 (Section Eds. Taylor BK, Finn D).

2013

Werner MU, Arendt-Nielsen L.Vurdering af smerte. I Smerter - baggrund, evidens og behandling 2013 (redaktører Jensen TS, Dahl JB, Arendt-Nielsen A).​

2012

Anæstesi. Bodelsson M, Lundberg D, Roth B, Werner MU. Studentlitteratur, Lund (2012). ISBN 978-628-1076-1. 236 sider​

2011

Anestesiologi. Bodelsson M, Lundberg D, Roth B, Werner MU. Studentlitteratur, Lund (2011). ISBN 91-44-03907-7, 229 pages.

La Cour P. Sundhed, kriser og stress. I: Klassisk og moderne psykologisk teori. 2 reviderede udgave. Redigeret af Katzenelson B & Karpatschof B. Hans Reitzel Forlag, 2011, s. 656-676.

Andersen P, Ausker N, la Cour P. Går fanden i kloster, når han bliver gammel? I: Små og store forandringer - danskernes værdier siden 1981. Redigeret af Gundelach P. Reitzel forlag 2011.

2010

Werner MU, Mogensen T. Patienter med akutte smerter. Den akutte patient (redaktører Callesen T, Antonsen K). Munksgaard Danmark, 2010, pp 219-228.
 
La Cour P. Religiøs coping. I: Tro, omsorg og interkultur. Erfaringer fra social- og sundhedsområdet. Redigeret af Baig N, Kastrup M & Rasmussen L. Hans Reitzels Forlag 2010.

Werner MU, Leden I (redaktører). Smärta och smärtbehandling (647 sider). 2010 Liber AB (ISBN 978-91-47-08413-5).

Kongsgaard UE, Werner MU: Methodological issues in cancer pain: pharmacological trials., Cancer pain. From molecules to suffering. Edited by Paice JA, Bell RF, Kalso EA, Soyannwo OA. Seattle, WA, IASP Press, 2010, pp 189-206.

Werner MU. Introduktion. I Smärta och smärtbehandling (redaktører Werner MU, Leden I). Libers förlag, Stockholm, 2010, pp. 13-24.

Werner MU. Smärtfysiologi. I Smärta och smärtbehandling (redaktører Werner MU, Leden I). Libers förlag, Stockholm, 2010, pp. 29-62.

Werner MU. Farmakologi. I Smärta och smärtbehandling (redaktører Werner MU, Leden I). Libers förlag, Stockholm, 2010, pp. 82-174.

Werner MU. Smärtforskning. I Smärta och smärtbehandling (redaktører Werner MU, Leden I). Libers förlag, Stockholm, 2010, pp. 175-184.

Werner MU. Smärtbedömning – analys og diagnostik. I Smärta och smärtbehandling (redaktører Werner MU, Leden I). Libers förlag, Stockholm, 2010, pp. 186-199.

Strang P, Werner MU. Smärta hos äldre. I Smärta och smärtbehandling (redaktører Werner MU, Leden I). Libers förlag, Stockholm, 2010, pp. 200-206.

Werner MU. Inledning – analgesi vid akut smärta. I Smärta och smärtbehandling (redaktører Werner MU, Leden I). Libers förlag, Stockholm, 2010, pp. 215-246.

Werner MU, Thomas O, Rudin Å. Postoperativ smärtbehandling vid større kirurgi. I Smärta och smärtbehandling (redaktører Werner MU, Leden I). Libers förlag, Stockholm, 2010, pp. 298-307.

Werner MU. Cancerrelaterad smärta – en introduktion. I Smärta och smärtbehandling (redaktører Werner MU, Leden I). Libers förlag, Stockholm, 2010, pp. 319-326.

Ljungman G, Wiebe T, Werner MU. Cancerrelaterad smärta hos barn. I Smärta och smärtbehandling (redaktører Werner MU, Leden I). Libers förlag, Stockholm, 2010, pp.374-386.

Werner MU. Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS). I Smärta och smärtbehandling (redaktører Werner MU, Leden I). Libers förlag, Stockholm, 2010, pp. 451-456.

Kraychete D, Pimenta CAM ou Mattos Pimenta CA, Kurita GP, Correa CF, Castro MMC. Dor oncológica em cuidados paliativos: avaliação e tratamento. In: Santos FS (org.). Cuidados Paliativos: diretrizes, humanização er alívio de sintomas. São Paulo: Atheneu, 2010, v. 1, p. 375-386. (Title translation: Oncologic pain in palliative care: assessment and treatment)

2009

Werner MU. Smertebehandling. Medicin.dk 2008/2009.

Werner MU. Smerter. Praktisk medicin (redaktører Hansen JG, Lund K, Broholm G, Askaa T) Dagens Medicin 2009, pp 731-743.

Werner MU. Smertebehandling. Lægemiddelkataloget 2008/2009.

Berg S & Petersen M. Fakta om spæd- og småbørns søvn. 2009 (pjece)

2008

Pimenta CAM, Mota DDCF, Kurita GP. Cuidados paliativos: um enfoque de enfermagem. In Kalinowski CE. Programa de atualização em enfermagem. 2. ed. 3v. Porto Alegre: Artmed 2008. p:101-132. (Title translation: Palliative care: a nursing view)

2007

La Cour P. Konversion psykologisk set - klassisk og moderne - og klassisk igen. Redigeret af Mogensen M & Damsager J. Forlaget Univers 2007, s 194-224.

La cour P. Moderne sundhedsopfattelser, stress og kriser. Redigeret af Katzenelson B & Karpatschof B. Hans Reitzel Forlag, 2007, s. 514-533.

Kongsgaard UE, Werner MU: Clinical trials: cancer pain, Clinical pain management. Cancer pain. 2nd edition. Edited by Sykes N, Fallon MT, Patt RB. London, Arnold Hodder Headline Group, 2007, pp 538-51.

2006

La Cour P. Du store himmel - om religion som livstema. I: Livstemaer i eksistenspsykologisk perspektiv. Hans Reitzels Forlag, 2006.

Funch BS, Jacobsen B, & la Cour P. Livstemaer i eksistenspsykologisk perspektiv. Hans Reitzels Forlag, 2006.

2005

Sjøgren P, Eriksen J. Opioid analgesics. In: Palliative Medicine. Eds. Bruera E, Higginson I, von Gunten C, Ripamonti C. Arnold Health Sciences, 2005.

Bell R, Sjøgren P. Non-opioide anlgetika. In: Palliativ behandling og pleje.Nordisk lærebog. 2. udgave.Ed.: Kaasa S. Ad Notam Gyldendal

2004

Sjøgren P, Eriksen J. Opioid Analgesics (Chapter 45).In Palliative Medicine. Eds. Bruera E, Higginson I, von Gunter C, Ripamonti C. Arnold Health Sciences, London. In press.

2003

Eriksen J, Sjøgren P, Olesen AS. Organisation af smerteområdet. Smerter og Smertebehandling (eds. Staehelin Jensen T, Arendt L, Dahl J). Fadl’s Forlag 2003.

Sjøgren P, Pedersen L. Cancersmertetilstande-epidemiologi, ætiologi og behandling. Smerter og smertebehandling (eds. Staehelin Jensen T, Arendt L, Dahl J). Fadl’s Forlag 2003.

Jensen MK, Sjøgren P, Ekholm O, Rasmussen NK, Eriksen J. Epidemiology of Chronic Noncancer Pain in Denmark. In: Dostrowsky JO, Carr DB, Kolzenburg M (eds). Proceedings of the 10th World Congress on Pain. Progress in Pain Research and Management, Vol. 24. Seattle: IASP Press, 2003, pp. 551-562.

2002

Sjøgren P, Mørch M, Eriksen J (eds.) Håndbog i Palliativ Medicin. Munksgaard, København, August 2002.

2001

Pain in cancer and chronic non-cancer conditions – similarities and differences. Proceedings from the 3rd International Copenhagen Pain Symposium, January 13.-14.2001. Eds. Eriksen J, Sjøgren P, Højsted J. Acta Anaesthesiol Scand 2001;

2000

Eriksen J, Sjøgren P, Jensen NH. Praktisk klinisk smertebehandling. 4. udgave, 1. oplag. Munksgårds Forlag, København, juli 2000.

Eriksen J, Sjøgren P, Jensen NH. Praktisk klinisk smertebehandling. 4. udgave, 2. oplag. Munksgårds Forlag, København, august 2000.

1999

Sjøgren P. Omsorg for alvorligt syge og døende. Faglige retningslinjer for den palliative indsats. Sundhedsstyrelsen, 1999.

Eriksen J. Smerter og smertebehandling - neurogene tilstande. I: Almen kirurgi og plastikkirurgi. Fadl’s Forlag, København, 1999.

Eriksen J. Anæstesiologi og kroniske smertetilstande. Status og et historisk tilbageblik. I: Dansk Anæstesiologisk Selskab (DAS) 50 år. Dansk Anæstesiologisk Selskab, 1999.

Eriksen J. Opioids in chronic non-malignant pain. Current status in Denmark. In: Opioids in chronic non-cancer pain. Situation and guidelines in Nordic countries. Eds. Kalso E, Paakkari P, Stenberg I. National Agency for Medicines Finland, 1999

Clausen TG. Opioid consumption profile of the Nordic countries. In: Opioids in chronic non-cancer pain. Situation and guidelines in Nordic countries. Eds. Kalso E, Paakkari P, Stenberg I. National Agency for Medicines Finland, 1999

Eriksen J, Sjøgren P. (eds.) Aspects of Chronic Pain. Proceedings: 2nd International Copenhagen Pain Symposium, January 9.-10.1999. Acta Anaesthesiol Scand 1999; 43: 877-959

1998

Sjøgren P. Clinical implications of morphine metabolites. In: Topics in Palliative Care, Vol. I. Eds. Portenoy RK, Bruera E. Oxford University Press 1998.

Sjøgren P. Non-opioide analgetika. In: Palliativ behandling og pleje. Nordisk Lærebog. Ed. Kaasa S. Ad Notam Gyldendal, 1998.

1997

Juul KV, Clausen TG. Forbruget af opioider. En kortlægning af danskernes forbrug af opioide analgetika 1994-96. Lægemiddelstyrelsen, december 1997.

Jensen NH, Sjøgren P. Accurate diagnosis and drug selection in chronic pain patients. In: Principles of Medical Biology. Eds. Bittar EE, Bittar N, JAI Press Inc., 1997.

1996

Eriksen J. Smerter ved kroniske sår. I: Håndbog i Sårbehandling. Munksgård, København, sept. 1996.

Sjøgren P. Cancersmerter. I: Månedsskr Prakt Lægegeg. Lægeforeningens forlag, 1996

Opioids in Pain Management. Proceedings: 1st International Copenhagen Pain Symposium, May 4-5, 1996. Eds. Eriksen J, Sjøgren P, Borgbjerg FM. Acta Anaesthesiol Scand 1997; 41: 93-190.

1995

Eriksen J, Sjøgren P, Jensen NH, Borgbjerg FM. Praktisk klinisk smertebehandling. 3. gennemreviderede udgave, 1. oplag (5000 eks.). MEDA AS, København Maj 1995.

Engquist A, Højsted J, Dragsted L, Faber T & Kamp-Jensen M. Memo terapiae. Redigeret af Engquist A & Højsted J. Munksgaards Forlag. September 1995.

1994

Eriksen J. Setting Standards for Pain Control in Wound Care. In: Proceedings from the 4th European Conference on Advances in Wound Management, København 06.-09.09.1994

1993

Eriksen J. Langtidsbehandling med opioide analgetika. I: Muskel- og rygbesvær, (eds. Biering Sørensen F, Arfeldt E, Kjær M & Manniche C). Dansk Rheumatologisk Selskab/ASTRA Danmark A/S, 1993.

1992

Eriksen J. Pain and Pain Treatment - A theoretical and practical overview. In: Therory - Advanced Wound Healing Resource (ed. Harting K). Copenhagen 1992

Bach V, Kamp-Jensen M, Jensen NH, Eriksen J. Buprenorphine and Sustained Release Morphine: Effect and Side-Effects in Chronic Use. In: Anesthesiology Digest. Clinical Digest Series, Northbrook, Illinois 1992

1991

Eriksen J, Jensen NH. Praktisk klinisk smertebehandling. 2. reviderede udgave, 2. oplag (5000 eks.). MEDA AS, København februar 1991.

Frølich S. Smerter - Hvad man selv kan gøre. Nyt Nordisk Forlag-Arnold Busch, København, december 1991.

1990

Eriksen J, Jensen NH. Praktisk klinisk smertebehandling. 2. reviderede udgave, 1. oplag (5000 eks.). MEDA AS, København maj 1990.

Eriksen J. Relative efficacy and side-effect profiles of opioids in chronic pain. Royal Society of Medicine's International Congress and Symposium Series. London 1990: 75-9

Eriksen J. Relative efficacy and side-effects profiles of opioids in chronic pain (Abbreviated version). Royal Society of Medicine's International Congress and Symposium Series. London 1990

1989

Eriksen J, Jensen NH. Praktisk klinisk smertebehandling. 1. udgave, 2. oplag (5000 eks.). MEDA AS, København januar 1989.

An¬dersen HB, Eriksen J & Johansen SH (eds.) Smerter og smertebehandling. Munksgårds Forlag, København 1989: 84-102.

Olesen KLK, Eriksen J. Sekundære analgetika. I: Smerter og smertebehandling (eds. Andersen HB, Eriksen J & Johansen SH). Munksgårds Forlag, København 1989: 84-102.

Eriksen J, Henriksen H. Smertebehandling ved cancersygdomme. I: Smerter og smertebehandling (eds. Andersen HB, Eriksen J & Johansen SH). Munksgårds Forlag, København 1989: 205-34.

Jensen NH. Det kroniske smertesyndrom. I: Smerter og smertebehandling (eds. Andersen HB, Eriksen J & Johansen SH). Munksgårds Forlag, København 1989: 262-74.

Bach V, Holstein P. Iskæmisk betingede smerter i ekstremiteterne. I: Smerter og smertebehandling (eds. Andersen HB, Eriksen J & Johansen SH). Munksgårds Forlag, København 1989: 254-61.

Wraae N. Sociale aspekter i cancersmertebehandlingen. I: Smerter og smertebehandling (eds. Andersen HB, Eriksen J & Johansen SH). Munksgårds Forlag; København 1989: 230-2.

Eriksen J, Bach V, Jensen NH, Kamp-Jensen M. Buprenorphine and sustained release morphine: Side effects in chronic use. In: Proceedings from the 2nd European Meeting on Chronic Pain: Adverse Effects of Chronic Pain Treatment, Strasbourg 23.-24-06-1989

1988

Eriksen J, Jensen NH. Praktisk klinisk smertebehandling. 1. udgave, 1. oplag (5000 eks.). MEDA AS, København juni 1988.

Frølich S. Smertebehandlingens psykologiske aspekter. I: Praktisk klinisk smertebehandling (eds. Eriksen J & Jensen NH). MEDA AS, København 1988: 82-3.

Wraae N. Smertebehandlingens sociale aspekter. I: Praktisk klinisk smertebehandling (eds. Eriksen J & Jensen NH) MEDA AS, København 1988: 84-6.

1987

Jensen NH, Jensen TS, Kehlet H. Smertebehandling. I: Kirurgisk Kompendium (eds. Hald T & Stadil F). Nyt Nordisk Forlag, København 1987: 134-46

Eriksen J. Anestesi. I: Anestesiologi (eds. Eriksen J & Engquist A) (Svensk udgave). Handbok för sjuksjötersker, Forlaget for Faglitteratur A/S, København 1987: 5-65

Eriksen J. Smärtbehandling. I: Anestesiologi (eds. Eriksen J & Engquist A) (Svensk udgave). Handbok för sjuksjötersker, Forlaget for Faglitteratur A/S, København 1987: 82-101

1986

Eriksen J. Anæstesi. I: Anæstesiologi (eds. Eriksen J & Engquist A). Forlaget for Faglitteratur A/S, København 1986: 3-66.

Eriksen J. Smertebehandling. I: Anæstesiologi (eds. Eriksen J & Engquist A). Forlaget for Faglitteratur A/S, København 1986: 83-102 .

Andersen HB, Eriksen J. Klinisk medikamentel smertebehandling. 1. udgave, 3. oplag (8000 eks.). MEDA AS, København marts 1986.

1985

Andersen HB, Eriksen J. Klinisk medikamentel smertebehandling. 1. udgave, 2. oplag (8000 eks.). MEDA AS, København juli 1985.

Eriksen J, Andersen HB. Pain treatment on long term basis using extradural opiates. Advances in pain research and therapy (ed. Fields HL et al). Raven Press, New York 1985; 9: 749-52.

1984

Eriksen J, Andersen HB. Extradurale opiater: En alternativ smertebehandlingsmetode. I: Terminal pleje: Døende og deres pårørende. Arkiv For Praktisk Lægegerning, København 1984: 184-94.

Andersen HB, Eriksen J. Klinisk medikamentel smertebehandling. 1. udgave, 1. oplag (5000 eks.). MEDA AS, København sept. 1984.

Crawford M, Andersen HB, Augustenborg G, Bay J, Beck O, Beneveniste D, Bitsch-Larsen L, Carl P, Djernes M, Eriksen J, Grell AM, Henriksen H, Johansen SH, Kaalund-Jørgensen HO, Møller IW, Pedersen JEP, Ravlo O. Pain treatment on outpatient basis utilizing extradural opiates. A danish multicentre study comprising 195 patients. Yearbook of Anaesthesia, Royal Society of Medicine 1984; 65: 71-6Redaktør