Undervisning i Smerteklinikken, 7612

Smerteklinikken, 7612 underviser alle kategorier af sundhedspersonale om smerte​området. 

Ekstern undervisning

Smerteklinikken, 7612 underviser på alle niveauer og for alle kategorier af sundhedspersonale. Smertecentret arrangerer lokale, nationale og internationale kurser og symposier inden for smerteområdet.

Intern undervisning

I Smerteklinikken, 7612 efterstræbes fortløbende kvalitetssikring af personalets fagkompetencer, ved at:

  • Afholde intern undervisning - hver anden onsdag 
  • Deltage i faglige arrangementer, kurser, kongresser og undervisning - for hele tiden at være up-to-date med den seneste viden indenfor smertebehandling 
  • ​Deltage i forsknings- og kvalitetssikringsaktiviteter i Smerteklinikken, 7612 

Videreuddannelse

Smerteklinikken modtager kursister fra Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte, og kursister fra andre anæstesiologiske afdelinger eller andre specialer er også velkomne. Kontakt overlæge Jette Højsted via rh-smertecenter@regionh.dk, for nærmere aftale. Endvidere uddanner smertecentret anæstesiologispeciallæger i fagområdet Avanceret Smertebehandling.

Studiebesøg

Sundhedsfagligt personale er velkomment til at aflægge studiebesøg. Kontakt overlæge Jette Højsted
(rh-smertecenter@regionh.dk) for nærmere aftale.


Redaktør