Personale og ledelse

​Se ledelsen og medarbejderne i Smerteklinikken, 7612

Ledelse 

Carsten Boe Pedersen
Specialeansvarlig overlæge
Mail: carsten.boe.pedersen@regionh.dk

Susanne Jacobsen
Afdelingssygeplejerske  
Mail: Susanne.Jacobsen@regionh.dk

Personale

Smerteklinikken, 7612s faste personale består af overlæger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter, lægesekretærer, en receptionist og en mindfulness instruktør. Herudover kan du i smertecentret møde forskningspersonale og studerende fra forskellige relevante fag.

Målsætning for Smerteklinikkens personale

Med udgangspunkt i den bio-psyko-sociale forståelsesramme er vores målsætning, at samarbejde tværfagligt med patienten i centrum, ved at:

  • Behandle og rehabilitere patienten til bedst mulig udnyttelse af egne ressourcer i hverdagen 
  • Sætte realistiske mål sammen med patienten 

I relation hertil efterstræbes løbende kvalitetssikring af personalets faglige kompetencer ved at:

​Deltage i faglige arrangementer, kurser, kongresser, konferencer og undervisning – for hele tiden at sikre, at vi er opdateret omkring den seneste viden indenfor smertebehandling. 

  • ​Formidle viden om smertebehandling til relevante samarbejdspartnere 
  • Deltage i forsknings- og kvalitetssikrings aktiviteter i Tværfagligt Smertecenter 
  • ​Medvirke til præ- og postgraduate uddannelse af relevante fagpersoner.​


Redaktør