​​​​​

Trakeotomi

Hvordan bliver en trakeotomi anlagt? Læs mere her.

​Her ønsker vi at informere dig om, hvad der skal ske i forbindelse med din forestående operation og den efterfølgende behandling. 

Indlæg​​gelse

Du vil blive indlagt dagen før operationen. Du møder kl. 11.00 i sengeafsnittet på Respirationscenter Øst.

Herefter vil plejepersonalet tale med dig og informere dig om, hvad der skal ske i løbet af dagen. 

Afsnittets læge vil tale med dig og skrive et journalnotat. 

En kirurg fra øre/næse/hals-afsnittet vil komme og tale med dig om operationen, og en anæstesilæge vil komme og tale med dig om bedøvelsen. 

Derudover skal du have taget blodprøver. 

Aftenen inden operationen er det vigtigt at du går i bad og vasker hår. Det er vigtigt at du også fjerner eventuel make-up og neglelak.​

Da du skal i fuld bedøvelse i forbindelse med operationen er det vigtigt, at du faster og tørster til dette. 

Sædvanligvis skal du faste fra kl. 02 og tørste fra kl. 06, så mavesækken er helt tom inden du skal bedøves. Plejepersonalet vil informere dig om de helt præcise tidspunkter.

At faste betyder, at du ikke ​må:

  • Spise
  • Tygge tyggegummi eller pastiller
  • Drikke mælkeprodukter eller juice

At tørste betyder, at du ikke må:

  • ​​​Drikke nogle former for væske

Operation​​​sdagen

Kl. 06 om morgenen vil du blive vækket af plejepersonalet og få et glas saftevand. 

Du må gerne børste tænder efter kl. 06, men det er vigtigt at du i den forbindelse ikke drikker noget vand.

Hvis tidspunktet for din operation trækker ud, kan lægen vurdere om en i.v.-adgang skal anlægges i hånden, så du kan få væske igennem blodet.​

Operation​en

Den operation du skal have foretaget kaldes en trakeotomi.  Lægen har vurderet ved dit tidligere besøg, om du skal have foretaget en kirurgisk- eller en dilatationstrakeotomi.

Ved operationen bliver der lavet et hul cirka midt på halsen, som fører ind til luftrøret. Gennem dette hul bliver der indsat en tube (kanyle).​

På denne tube sidder der en ballon (cuff), som det første 1-2 døgn vil være nødvendigt at puste op, så du ikke kan tale. ​Dette for at give såret ro. Denne tube vil sædvanligvis blive skiftet af en læge på sengeafsnittet 3-7 dage efter operationen.

Efter o​​​perationen

Når operation er færdig vil du blive kørt til en opvågningsstue. Her vil du være cirka ½-1 time.

Plejepersonale​ fra sengeafsnittet vil hente dig på operationsstuen og følge dig til opvågningsstuen. Her vil sygeplejersken sætte en hjemmerespirator på din tube.

Når du igen er ​vågen, vil du blive kørt tilbage til sengeafsnittet.

​Cirka 2 timer efter operationen, vil sygeplejersken tage en blodprøve, for at se om respiratorindstillingerne er korrekte, eller der eventuelt skal ændres noget på indstillingerne.

De først​e dage efter operationen

  • Du vil kunne forvente nogle smerter fra hullet i halsen (stomaet). Dette kan sædvanligvis afhjælpes med smertestillende medicin.
  • De første par dage kan du opleve, at der er en del sekret at suge fra din tube. De første dage er det udelukkende plejepersonalet der suger dig. Herefter vil dine hjælpere blive oplært i denne procedure.
  • De første 1-2 døgn vil ballonen på tuben være pustet op, så du ikke kan tale. 
  • Tuben vil blive skiftet første gang efter 3-7 dage. Herefter vil dette sædvanligvis skulle gøres 1 gang om ugen.
  • Der vil de første dage blive taget en del blodprøver, så vi kan finde de indstillinger, der passer til dig.

Komplikationer til trakeotomien

Du vil kunne opleve, at der kan dannes nogle små ekstra hudlapper ved hullet. Dette kaldes granulationsvæv. I tilfælde af at dette opstår, kan de behandles med et præparat kaldet lapis eller Betnovat. Dette må dog kun foretages efter aftale med Respirationscenter Øst's læger.​

Praktisk information

Praktisk information om din indlæggelse​


Redaktør