Start af behandling

​Her kan du læse om søvnmonitorering, CPAP og NIV, samt gener af behandlingen​.

​Her kan du klikke for at se de forskellige behandlingsformer: 

​​Søvnmoni​​torering – CRM ( Cardio-Respiratory-Monitorering)

Undersøg​else

På Respirationscenter Øst overvåger vi din søvn, hvis du har problemer med at trække vejret når du sover. Din vejrtrækning bliver målt,​ mens du sover i en til to nætter. Dette kalder vi søvnmonitorering.

Når du ankommer i afsnittet, måler vi din puls, blodtryk, temperatur, iltindhold i blodet, højde og vægt og tager en blodprøve. 

Derefter gennemgår vi d​øgnrytmen i afsnittet samt,  hvad der praktisk skal foregå under din indlæggelse.​

Du er altid velkommen til at stille spørgsmål. Det kan være en god idé, hvis du på forhånd har tænkt over, hvad du vil tale med lægen eller personalet om. Skriv evt. en huskeseddel.

Behand​​​ling

Efter nattens målinger vil vores læge tage stilling til, om der er behov for behandling og hvilken behandling, der vil være bedst for dig.​

I de fleste tilfælde, vil det være en CPAP behandling. Det afhænger dels af målingen dels af, om du har anden sygdom, der også har indflydelse på din vejrtrækning. 

​CP​AP​​

CPAP betyder Continous Positive Airway Pressure, dvs. et vedvarende lufttryk. 

Behandlingen hjælper dig via en maske og et apparat med at holde dine luftveje åbne, så der kommer nok luft ned i lungerne. Du kommer til at sove bedre, du vil kunne klare mere i løbet af dagen, og du vil undgå hovedpine om morgenen.​

Nogle apparater finder selv det aktuelt bedste tryk, andre indstilles forud. ​

N​I​​V 

(Non Invasiv Ventilation) b​​ehandling

NIV-behandling er det overordnede begreb for en respirator, som giver luft via en maske. Den har et fast højt tryk under indånding og et lavere tryk under udånding.​

Den er indstillet til at give et fast antal vejrtrækninger i minuttet. Dette er et minimum; der er mulighed for at trække vejret selv som supplement. 

Når der er lagt en behandlingsplan med start NIV behandling på Respirationscenter Øst, vil du blive indkaldt og indlagt til dette på sengeafsnittet. 

Indlæggelsestiden til start af denne behandling varierer ud fra, om du er voksen eller barn og om du skal have oplært hjælperhold til at overvåge og bistå din behandling om natten. Der er ofte tale om en indlæggelse på 3-5 dage.

Du vil få afprøvet masker og vi finder den maske, der er mest velegnet til dit ansigt og som giver dig den bedste comfort. Masken må ikke stramme eller give røde mærker over næseryggen, i panden eller andre steder i ansigtet. For at sikre dig det bedste resultat, vil du i løbet af dagen afprøve maske og maskinen ved evt. en middagssøvn. Om aftenen, når du skal sove med maske og maskinen, får du påsat måleudstyr, så vi kan kontrollere, at behandlingen fungerer efter hensigten. Der vil være plejepersonale, som overvåger dig og din måling i løbet af natten og vil være dig behjælpelig, hvis du får problemer i løbet af natten.

Du bliver vækket kl. 06, hvor måleudstyret bliver taget af dig og du får taget en blodprøve. Du er velkommen til at sove videre med eller uden maskinen.

Stuegang ved læge fra kl. 08.00-12.00, som vil gennemgå nattens måling og resultater med dig. Plejepersonalet vil under din indlæggelse, instruere og vejlede dig i rengøring og vedligehold af din maske og maskine.

Hvis du har fået etableret et respiratorisk hjælperhold til at varetage overvågning og behandlingen af dig, vil disse hjælpere blive oplært på Respirationscenter Øst ud fra de gældende retningslinjer.

Try​k fra mas​​​ken

Det er meget vigtigt, at masken ikke sidder for stramt. Læg mærke til, om der er røde mærker, efter masken er taget af. Hvis disse ikke forsvinder efter ca.½ time, har masken siddet for stramt. Dette kan indenfor få dage give tryksår. Især næseryggen er særligt udsat for tryk. 

Der må godt være lidt luftudslip fra masken, det forringer ikke behandlingen. Blot må der ikke slippe luft ud omkring øjnene, da det kan give øjenbetændelse.

Hvis der er kommet et rødt mærke, er det meget vigtigt at aflaste området. Man kan bruge trykaflastende plaster (Duoderm/Silttape) fra apoteket. Man kan også klippe en lille skumgummiring og lægge den under masken, således at hullet i ringen er placeret over trykmærket.​

Efter nattens måling lægger vi en plan for din respiratoriske behandling. Du skal regne med at være indlagt i 2-7 dage alt afhængig af, hvordan det går med behandlingen. I nogle tilfælde kan der gå 1-2 uger fra målingen, til du kan blive indlagt til behandling. Det afhænger af pladssituationen på Respirationscenter Øst. 

Når du udskriv​​es Respirationscenter Øst​

Inden du forlader afdelingen, vil vi sikre os, at du er informeret om alt angående brugen af apparatet, vedligeholdelse og senere kontrol. Du er altid velkommen til at kontakte afdelingen med spørgsmål. Nærmere oplysninger om telefonnumre og tidspunkter får du inden udskrivelsen.

Genoptræning og ko​ntrol

De fleste udskrives til hjemmet, men et genoptræningsophold kan også være en mulighed. De fleste bliver løbende fulgt i vores ambulatorium.​

​Mulige gener ​af CPAP​​- eller NIV-behandling​​

Der kan i starten af din behandling opstå nogle tilvænningsgener.

Tørhed i næse, m​und og hals​

Skyldes slimhindernes reaktion på luftstrømmen. Kan afhjælpes ved at have et glas vand indenfor rækkevidde. Er problemet forsat stort, kan det hjælpe at slutte en fugter til maskinen.

Tørre og irrite​​rede øjne

Skyldes, at masken ikke har siddet korrekt eller har en forkert størrelse og at d er har været lækage ved øjnene. Dette afhjælpes med tilpasning af masken eller en anden maske prøves.

Rødme af hud​en​

Kan skyldes at masken har strammet. Problemet afhjælpes ved at løsne masken og evt. speciel tape på huden.

Stoppet o​g løbende næse

Skyldes slimhindernes reaktion på luftstrømmen og forsvinder som regel hurtigt ved brug af en saltvandsspray.

Næse​n føles kold

Skyldes afkøling af luften fra maskinen op gennem slangen. Kan afhjælpes ved at placere slangen under dynen.

Smerter i bi​huler, næse eller ører

Skyldes ofte en betændelse eller forkølelse. Kan oftest afhjælpes med en Otrivin spray el. lign. Hjælper det ikke i løbet af højst en uge, kontaktes lægen. Når det gælder børn skal lægen altid kontaktes.

Luften føles meget varm

Skyldes enten at filteret skal skiftes eller ventilationshullerne er tilstoppet f.eks. af tøj, gardin eller andet.​​​​​​​​​​

Redaktør