​​

Indledende undersøgelse

​Ved din indledende undersøgelse på sengeafsnittet får du målt din vejrtrækning om natten under søvn.

​​​Når du er indlagt på sengeafsnittet første gang, er det med henblik på en måling af din vejrtrækning under søvn om natten. 

Når du møder i afsnittet, vil du blive modtaget af vores plejepersonale, som vil orientere dig om din indlæggelse og undersøgelse. Derudover vil vi foretage forskellige målinger. ​

Hvis du tager nogen form for medicin, skal du medbringe en medicinliste og din vanlige medicin.

Un​​dersøgelser

Ved ankomsten vil du få målt blodtryk, puls, saturation (iltmætning i blodet), RF (antal vejrtrækninger i minuttet) og temperatur. ​

Du skal være forberedt på, at du muligvis skal have taget en blodprøve, når du ankommer i afsnittet og eventuelt, når du vågner næste morgen.

​Søvnmonito​rering

Søvnmonitorering er nødvendig for at diagnosticere din vejrtrækningstilstand og et eventuelt behov for vejrtrækningsbehandling. 

Du får påsat bånd og elektroder på kroppen (se billede), som du skal sove med hele natten. Denne undersøgelse er helt smertefri.

Du kan frit vælge, om du vil sove i dit eget tøj eller om du vil låne noget patienttøj af os. ​

Om morgenen tager vi bånd og elektroder af kl. 06 eller efter aftale. Undersøgelsen vil blive analyseret og gennemgået af en læge. 

St​​uegang

Der er daglig stuegang mandag til fredag med afsnittes læger mellem kl. 8 og 12.00. Lægen gennemgår nattens søvnmonitorering og andre undersøgelsesresultater sammen med dig.

Behand​ling

Der er forskellige behandlingsmuligheder af dine vejtrækningsproblemer, alt afhængigt af, hvilken diagnose lægen stiller. 

Vi tilbyder bl.a. CPAP og NIV-​​behandling. 

  • CPAP betyder Continous Positive Airway Pressure, dvs. et vedvarende positivt lufttryk. Behandlingen foregår via en maske og et apparat og hjælper til, at holde dine luftveje åbne, så der kommer tilstrækkeligt luft ned i lungerne. 
  • NIV behandling står for non-invasiv ventilation. NIV holder luftvejene åbne ligesom CPAP, men NIV​ forbedrer også vejrtrækningen. 

Vi kan tilbyde andre vejrtrækningshjælpemidler, som f.eks. dag-CPAP, sug og hostemaskine. Grundig information og undervisning følger under indlæggelsen. 

Din huskeliste til indlæggelsen

  • Egen medicin + opdateret medicinliste
  • Særlige forflytningsremedier
  • Du er meget velkommen til at medbringe din egen hovedpude eller andet, der har betydning for, at du sover bedst muligt
  • Hvis du har behov for en specialmadras (luftmadras), bedes du kontakte afsnittet inden indlæggelsen​​​

Redaktør