Forambulant konsultation

​Når du er henvist til Respirationscenter Øst.

Velkommen til Respirat​​​ionscenter Øst

Vi er specialiseret i vejrtrækning og behandler børn og voksne, der lider af sjældne og kroniske vejrtrækningshandicaps. 

Afsnittet består af et sengeafsnit og en klinik, Respirationscenter Øst, sengeafsnit  14 og Respirationscenter Øst, klinik 24.​ Respirationscenter Øst har desuden et udegående tværfagligt team i fald, du er indlagt på en anden hospitalsafdeling og således ikke kan møde op på Respirationscenter Øst.

Du skal møde i vores klinik. 

Gå ind ad indgang 3 og tag elevatoren eller trappen i rød opgang op til 4. sal. 

Vi har modtaget en henvisning fra praktiserende læge/anden hospitalsafdeling​ og du er nu indkaldt til en samtale med en læge og en sygeplejerske, som varer ca. 1 time. 

Der vil blive optaget journal; det vil sige, at vi stiller dig en række spørgsmål om symptomer, din generelle helbredsstilstand, medicinstatus og om dine sociale forhold. Desuden får du målt dit blodtryk, puls, iltmætning og du skal puste i et rør for at måle din lungekapacitet. 

Til sidst får du information om dit videre udredningsforløb hos os. 

​Inden du kommer, kan det være en god ide at skrive spørgsmål ned, som du så kan stille til ​samtalen. 

​Dette skal du huske til denne første samtale

  • Det udfyldte spørgeskema.
  • ​Medicinliste, hvori er angivet præparatnavne  og dosis. ​

Redaktør